பயன்படுத்தப்பட்ட பைக்கான இன்சூரன்ஸ் பாலிசி

உங்கள் டிஜிட் பாலிசியை புதுப்பிக்கவும்
search

I agree to the  Terms & Conditions

It's a brand new bike

பயன்படுத்தப்பட்ட பைக்கை வாங்குவதற்கு முன்பு நீங்கள் சரிபார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள்

பைக் உரிமையை எவ்வாறு மாற்றுவது?

எவ்வாறு பைக் இன்சூரன்ஸை மாற்றுவது?

நீங்கள் வாங்கிய பயன்படுத்தப்பட்ட பைக்கிற்கு புதிய இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை வாங்கவும்.