புதிய பைக் இன்சூரன்ஸ்

ஆன்லைனில் புதிய பைக் இன்சூரன்ஸிற்கான தோராய மதிப்பீட்டினைப் பெறவும்
solo Bike riding Image
Enter valid registration number
search
{{bikeCtrl.pincodeErrorMessage}} Please enter valid City name
{{bikeCtrl.invalidAgentCode}}
Agent Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentName}}
State:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentLocation}}
SP Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpName}}
SP Code:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpCode}}

I agree to the  Terms & Conditions

{{(bikeCtrl.isDontKnowRegNum || bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike
search
Agent Name:
State:
SP Name:
SP Code:

I agree to the  Terms & Conditions

{{(!twoWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || twoWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

புதிய பைக் இன்சூரன்ஸ் பற்றிய அனைத்தும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது

இந்தியாவிலுள்ள புதிய பைக் இன்சூரன்ஸ் திட்டங்கள்

தேர்டு பார்ட்டி

தேர்டு-பார்ட்டி பைக் இன்சூரன்ஸ் என்பது பைக் இன்சூரன்ஸின் மிகவும் பொதுவான வகைகளில் ஒன்றாகும்; இதில் மூன்றாம் தரப்பினர், வாகனம் அல்லது சொத்துக்களுக்கு ஏற்படும் சேதங்கள் மற்றும் இழப்புகளுக்கு மட்டுமே காப்பீடு அளிக்கப்படும்.

காம்ப்ரிஹென்சிவ்

காம்பிரிஹென்சிவ் பைக் இன்சூரன்ஸ் என்பது கூடுதல் நன்மைகள் அளிக்கும் பைக் இன்சூரன்ஸ் வகைகளில் ஒன்றாகும். இது தேர்டு பார்டி லையபிலிட்டீஸ் மற்றும் உங்கள் சொந்த பைக்கிற்கு ஏற்படும் சேதங்கள் ஆகிய இரண்டு இழப்புகளுக்குக் காப்பீடு வழங்கும்.

புதிய பைக் இன்சூரன்ஸை வாங்கும் போது கருத்தில் கொள்ள வேண்டியவை

டீலரிடம் இருந்து புதிய பைக் இன்சூரன்ஸை வாங்குவது நல்ல யோசனை தானா?

ஆன்லைனில் புதிய பைக் இன்சூரன்ஸை எவ்வாறு வாங்குவது?