కొత్త బైక్ ఇన్సూరెన్స్

ఆన్​లైన్​లో కొత్త బైక్ ఇన్సూరెన్స్ కోట్ పొందండి
solo Bike riding Image
Enter valid registration number
search
{{bikeCtrl.pincodeErrorMessage}} Please enter valid City name
{{bikeCtrl.invalidAgentCode}}
Agent Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentName}}
State:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentLocation}}
SP Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpName}}
SP Code:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpCode}}

I agree to the  Terms & Conditions

{{(bikeCtrl.isDontKnowRegNum || bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

Continue with {{bikeCtrl.lastVisitedData.lastVisitedUrl.indexOf('DigitPaymentGateway/payments') !== -1 ? 'payment completion': 'previous choice'}}

{{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.makeModel | toTitleCase}} {{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant? (bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant|toTitleCase): (bikeCtrl.lastVisitedData.vehicleCharacteristics.vehicleType | toTitleCase)}}

{{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.licensePlateNumber}}

{{bikeCtrl.selectedPlanDisplay[bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan? bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan: bikeCtrl.lastVisitedData.selectedPlan]}}

-

₹{{((bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan ? bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffGrossPremium:bikeCtrl.lastVisitedData.chosePlan.grossPremium) .replace('INR ','')).split('.')[0] | rupeeFormatWithComma}} (Incl 18% GST)

search
Agent Name:
State:
SP Name:
SP Code:

I agree to the  Terms & Conditions

{{(!twoWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || twoWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

Continue with {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.lastVisitedUrl.indexOf('DigitPaymentGateway/payments') !== -1 ? 'payment completion': 'previous choice'}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.make |toTitleCase}} {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.model | toTitleCase}} {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant? (twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant |toTitleCase):''}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.licensePlateNumber}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.selectedPlan}}

-

₹{{((twoWheelerCtrl.lastVisitedData.quickQuoteResponse.plans[twoWheelerCtrl.lastVisitedData.selectedPlan].resposeBody.grossPremium) .replace('INR ', '')).split('.')[0] | rupeeFormatWithComma}} (Incl 18% GST)

All about New Bike Insurance Explained

భారతదేశంలో కొత్త బైక్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్లు

థర్డ్ పార్టీ

థర్డ్ పార్టీ బైక్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది సాధారణమైన ఇన్సూరెన్స్​ రకం. దీనిలో థర్డ్ పార్టీ వ్యక్తులు, ఆస్తి లేదా వాహనాలకు జరిగిన డ్యామేజీలు మాత్రమే కవర్ అవుతాయి.

కాంప్రహెన్సివ్

కాంప్రహెన్సివ్​ బైక్​ ఇన్సూరెన్స్​ అనేది అత్యంత విలువైన ఇన్సూరెన్స్​ రకం. దీనిలో థర్డ్ పార్టీ లయబులిటీల​తో పాటుగా సొంత డ్యామేజీలు కూడా కవర్ అవుతాయి.

కొత్త బైక్ ఇన్సూరెన్స్ కొనుగోలు చేస్తున్నపుడు ఆలోచించాల్సిన విషయాలు

కొత్త బైక్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని డీలర్ దగ్గరి నుంచి కొనుగోలు చేయడం మంచి ఆలోచనేనా?

ఆన్​లైన్​లో కొత్త బైక్ ఇన్సూరెన్స్ ఎలా కొనుగోలు చేయాలి?