కొత్త బైక్ ఇన్సూరెన్స్

ఆన్​లైన్​లో కొత్త బైక్ ఇన్సూరెన్స్ కోట్ పొందండి
search

I agree to the  Terms & Conditions

It's a brand new bike

All about New Bike Insurance Explained

భారతదేశంలో కొత్త బైక్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్లు

థర్డ్ పార్టీ

థర్డ్ పార్టీ బైక్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది సాధారణమైన ఇన్సూరెన్స్​ రకం. దీనిలో థర్డ్ పార్టీ వ్యక్తులు, ఆస్తి లేదా వాహనాలకు జరిగిన డ్యామేజీలు మాత్రమే కవర్ అవుతాయి.

కాంప్రహెన్సివ్

కాంప్రహెన్సివ్​ బైక్​ ఇన్సూరెన్స్​ అనేది అత్యంత విలువైన ఇన్సూరెన్స్​ రకం. దీనిలో థర్డ్ పార్టీ లయబులిటీల​తో పాటుగా సొంత డ్యామేజీలు కూడా కవర్ అవుతాయి.

కొత్త బైక్ ఇన్సూరెన్స్ కొనుగోలు చేస్తున్నపుడు ఆలోచించాల్సిన విషయాలు

కొత్త బైక్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని డీలర్ దగ్గరి నుంచి కొనుగోలు చేయడం మంచి ఆలోచనేనా?

ఆన్​లైన్​లో కొత్త బైక్ ఇన్సూరెన్స్ ఎలా కొనుగోలు చేయాలి?