బైక్​ ఇన్సూరెన్స్​లో ఎన్​సీబీ (NCB)

ఎన్​సీబీ (NCB) డిస్కౌంట్​తో బైక్​ ఇన్సూరెన్స్​ కోట్​ పొందండి
solo Bike riding Image
Enter valid registration number
search
{{bikeCtrl.pincodeErrorMessage}} Please enter valid City name
{{bikeCtrl.invalidAgentCode}}
Agent Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentName}}
State:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentLocation}}
SP Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpName}}
SP Code:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpCode}}

I agree to the  Terms & Conditions

{{(bikeCtrl.isDontKnowRegNum || bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike
search
Agent Name:
State:
SP Name:
SP Code:

I agree to the  Terms & Conditions

{{(!twoWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || twoWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

బైక్​ ఇన్సూరెన్స్​లో నో క్లెయిమ్​ బోనస్​ (NCB)

బైక్​ ఇన్సూరెన్స్​లో ఎన్​సీబీ (NCB)ని ఎలా లెక్కిస్తారు?

క్లెయిమ్​ చేయని సంవత్సరాలు

నో క్లెయిమ్​ బోనస్

సంవత్సరం తర్వాత

20%

2 సంవత్సరాల తర్వాత

25%

3 సంవత్సరాల తర్వాత

35%

4 సంవత్సరాల తర్వాత

45%

5 సంవత్సరాల తర్వాత

50%

టూ వీలర్​ ఇన్సూరెన్స్​లో ఎన్​సీబీ (NCB) గురించి FAQs