बाइक इन्शुरन्समध्ये एनसीबी

एनसीबी (NCB) सवलतीसह बाइक इन्शुरन्स कोट मिळवा
search

I agree to the  Terms & Conditions

It's a brand new bike

बाइक इन्शुरन्समध्ये नो क्लेम बोनस (NCB)

बाइक इन्शुरन्समध्ये एनसीबी (NCB) ची मोजणी कशी केली जाते

क्लेमफ्री वर्षे

नो क्लेम बोनस (NCB)

1 वर्षानंतर

20%

2 वर्षानंतर

25%

3 वर्षानंतर

35%

4 वर्षानंतर

45%

5 वर्षानंतर

50%

टू व्हीलर इन्शुरन्समधील एनसीबी (NCB) बद्दल वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न