टू व्हीलर इन्शुरन्स
डिजिट टू व्हीलर इन्शुरन्सवर स्विच करा.
solo Bike riding Image
Enter valid registration number
search
{{bikeCtrl.pincodeErrorMessage}} Please enter valid City name
Enter valid registration number
{{bikeCtrl.invalidAgentCode}}
Agent Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentName}}
State:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentLocation}}
SP Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpName}}
SP Code:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpCode}}

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
{{(bikeCtrl.isDontKnowRegNum || bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

Continue with {{bikeCtrl.lastVisitedData.lastVisitedUrl.indexOf('DigitPaymentGateway/payments') !== -1 ? 'payment completion': 'previous choice'}}

{{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.makeModel | toTitleCase}} {{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant? (bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant|toTitleCase): (bikeCtrl.lastVisitedData.vehicleCharacteristics.vehicleType | toTitleCase)}}

{{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.licensePlateNumber}}

{{bikeCtrl.selectedPlanDisplay[bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan? bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan: bikeCtrl.lastVisitedData.selectedPlan]}}

-

₹{{((bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan ? bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffGrossPremium:bikeCtrl.lastVisitedData.chosePlan.grossPremium) .replace('INR ','')).split('.')[0] | rupeeFormatWithComma}} (Incl 18% GST)

search
Agent Name:
State:
SP Name:
SP Code:

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
{{(!twoWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || twoWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

Continue with {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.lastVisitedUrl.indexOf('DigitPaymentGateway/payments') !== -1 ? 'payment completion': 'previous choice'}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.make |toTitleCase}} {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.model | toTitleCase}} {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant? (twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant |toTitleCase):''}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.licensePlateNumber}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.selectedPlan}}

-

₹{{((twoWheelerCtrl.lastVisitedData.quickQuoteResponse.plans[twoWheelerCtrl.lastVisitedData.selectedPlan].resposeBody.grossPremium) .replace('INR ', '')).split('.')[0] | rupeeFormatWithComma}} (Incl 18% GST)

टू-व्हीलर इन्शुरन्समध्ये डेली कन्व्हेयन्स बेनिफिट अॅड-ऑन कव्हर

डेली कन्व्हेयन्स बेनिफिट अॅड-ऑन अंतर्गत काय कवर्ड आहे

डेली कन्व्हेयन्स बेनिफिट अॅड-ऑन कव्हरचा फायदा घेतल्यास आपण खालील गोष्टींसाठी कव्हर आहात याची खात्री होईल:

वाहतुकीसाठी निश्चित भत्ता मिळवा

जेव्हा इन्शुरन्स उतरवलेल्या वाहनाची दुरुस्ती केली जात असेल तेव्हा आपल्याला वाहतुकीच्या उद्देशाने इन्शुरन्स कंपनीकडून निश्चित दैनंदिन भत्ता दिला जाईल.

टॅक्सी ऑपरेटर्सकडून कूपन

इन्शुरन्स कंपनी तुम्हाला ओला आणि उबरसारख्या नामांकित टॅक्सी ऑपरेटर्सकडून दैनंदिन निश्चित भत्त्याएवढ्या रकमेसाठी कूपन देईल.

काय कवर्ड नाही

टू-व्हीलर इन्शुरन्समधील डेली कन्व्हेयन्स बेनिफिट अॅड-ऑन कव्हरबद्दल वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न