લાંબી મુદતનો ટૂ વ્હીલર ઇન્સ્યોરન્સ 3 વર્ષ માટે

એક બાઇક ઇન્સ્યોરન્સનું ઑનલાઇન ક્વૉટ મેળવો
solo Bike riding Image
search

I agree to the  Terms & Conditions

It's a brand new bike

Continue with

-

(Incl 18% GST)

લાંબી મુદતના ટૂ વ્હીલર ઇન્સ્યોરન્સ વિશે વિગતવાર માર્ગદર્શિકા

3 વર્ષ માટે ટૂ-વ્હીલર ઇન્સ્યોરન્સનો શું અર્થ થાય?

ટૂ-વ્હીલરનો 3 વર્ષ માટે ઇન્સ્યોરન્સ લેવાથી વાહન-માલિકોને દર વર્ષે તેમની ઇન્સ્યોરન્સ પૉલિસી રિન્યૂ કરવાની જરૂરિયાતમાંથી મુક્ત કરે છે.

ઈન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (IRDA) એ સ્ટેન્ડઅલોન થર્ડ-પાર્ટી લાયેબિલિટી કવર અને ટૂ-વ્હીલર માટે પોતાના-નુકસાનના કવર માટે  બહુ-વર્ષીય ઇન્સ્યોરન્સ પૉલિસીની આ સુવિધાને વિસ્તારી છે.

આમાં શું સામેલ છે?

કવરનો પ્રકાર

અર્થ

થર્ડ પાર્ટી લાયબિલિટી કવર

આ ઇન્સ્યોરન્સ પૉલિસી તમારા ટુ-વ્હીલરને કારણે ત્રાહિત વ્યક્તિને શારીરિક ઈજા અથવા મૃત્યુ અથવા થર્ડ-પાર્ટી વાહનને થતા કોઈપણ નુકસાનને કારણે ઊભી થતી જવાબદારીઓને કવર કરી લે છે.

ઑન ડેમેજ કવર

કુદરતી રીતે અથવા માનવસર્જિત, તમારા પોતાના વાહનને થતા કોઈપણ નુકસાન અથવા ખોટને કારણે થતી જવાબદારીઓને કવર કરી લે છે.

તમે બંડલ કરેલી પૉલિસી તરીકે તમારા ટૂ વ્હીલર માટે 3 વર્ષની ઇન્સ્યોરન્સ પૉલિસી પણ મેળવી શકો છો, જેમાં 3 વર્ષનું થર્ડ-પાર્ટી લાયેબિલિટી કવર + 1 વર્ષનું ઓન ડેમેજ કવર સામેલ છે.

ત્રણ વર્ષના કોમ્પ્રિહેન્સીવ કવરને, ફક્ત 1લી સપ્ટેમ્બર 2018 પછી ખરીદવામાં આવેલા ટૂ-વ્હીલર માટે જ મેળવી શકાય છે.

 

કોમ્પ્રીહેન્સિવ ટૂ વ્હીલર ઇન્સ્યોરન્સ વિશે વધુ જાણો.

તમારી એક 3 વર્ષની ટૂ વ્હીલર ઇન્સ્યોરન્સ પૉલિસીનું પ્રીમિયમ શું હશે?

લાંબી મુદતના ટૂ વ્હીલર ઇન્સ્યોરન્સ માટે પ્રીમિયમની ગણતરી

સમયગાળો

પ્રીમિયમની રકમ (OD+TP) GST બાકાત

3 વર્ષ

₹2,497

2 વર્ષ

₹1,680

1 વર્ષ

₹854

ટૂ વ્હીલર ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ કેલ્ક્યુલૅટર  ચકાસો અને તમારા વાહન માટેના પ્રીમિયમની ગણતરી કરો.

એક લાંબી મુદતનો ટૂ વ્હીલર ઇન્સ્યોરન્સ 3 વર્ષ માટે મેળવવાના ફાયદા

3 વર્ષ માટેના ટૂ વ્હીલર ઇન્સ્યોરન્સ અંગે વારંવાર પૂછાતાં પ્રશ્નો