કેશલેસ ટૂ વ્હીલર ઇન્સ્યોરન્સ

આજે જ એક કેશલેસ બાઇક ઇન્સ્યોરન્સ મેળવો..
solo Bike riding Image
Enter valid registration number
search
{{bikeCtrl.pincodeErrorMessage}} Please enter valid City name
{{bikeCtrl.invalidAgentCode}}
Agent Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentName}}
State:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentLocation}}
SP Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpName}}
SP Code:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpCode}}

I agree to the  Terms & Conditions

{{(bikeCtrl.isDontKnowRegNum || bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

Continue with {{bikeCtrl.lastVisitedData.lastVisitedUrl.indexOf('DigitPaymentGateway/payments') !== -1 ? 'payment completion': 'previous choice'}}

{{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.makeModel | toTitleCase}} {{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant? (bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant|toTitleCase): (bikeCtrl.lastVisitedData.vehicleCharacteristics.vehicleType | toTitleCase)}}

{{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.licensePlateNumber}}

{{bikeCtrl.selectedPlanDisplay[bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan? bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan: bikeCtrl.lastVisitedData.selectedPlan]}}

-

₹{{((bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan ? bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffGrossPremium:bikeCtrl.lastVisitedData.chosePlan.grossPremium) .replace('INR ','')).split('.')[0] | rupeeFormatWithComma}} (Incl 18% GST)

search
Agent Name:
State:
SP Name:
SP Code:

I agree to the  Terms & Conditions

{{(!twoWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || twoWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

Continue with {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.lastVisitedUrl.indexOf('DigitPaymentGateway/payments') !== -1 ? 'payment completion': 'previous choice'}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.make |toTitleCase}} {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.model | toTitleCase}} {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant? (twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant |toTitleCase):''}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.licensePlateNumber}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.selectedPlan}}

-

₹{{((twoWheelerCtrl.lastVisitedData.quickQuoteResponse.plans[twoWheelerCtrl.lastVisitedData.selectedPlan].resposeBody.grossPremium) .replace('INR ', '')).split('.')[0] | rupeeFormatWithComma}} (Incl 18% GST)

બાઇક માટે કેશલેસ ઇન્સ્યોરન્સની સમજૂતી

ડિજિટ દ્વારા આપવામાં આવતા કેશલેસ બાઇક ઇન્સ્યોરન્સને શા માટે પસંદ કરવો જોઈએ?

તમારો બાઇક ઇન્સ્યોરન્સ માત્ર સુપર સરળ ક્લેઇમ પ્રક્રિયા સાથે જ નથી આવતો, પરંતુ તે એક કેશલેસ સેટલમેન્ટના વિકલ્પ સાથે પણ આવે છે

Cashless Repairs

કેશલેસ મરમ્મત

સમગ્ર ભારતમાંથી પસંદ કરવા માટે 4400+ કેશલેસ નેટવર્ક ગેરેજ

Smartphone-enabled Self Inspection

સ્માર્ટફોન-સક્ષમ સ્વ નિરીક્ષણ

સ્માર્ટફોન-સક્ષમ સ્વ નિરીક્ષણની પ્રક્રિયા દ્વારા ઝડપી અને પેપરલેસ ક્લેઇમની પ્રક્રિયા

Super-fast Claims

સુપર-ફાસ્ટ ક્લેઇમ

ટૂ-વ્હીલર ક્લેઇમ માટેનો સરેરાશ ટર્ન એરાઉન્ડ ટાઇમ 11 દિવસનો છે

Customize your Vehicle IDV

તમારૂં IDV કસ્ટમાઇઝ કરો

અમારી સાથે, તમે તમારી પસંદગી મુજબ તમારા વ્હીકલનું IDV કસ્ટમાઇઝ કરી શકો છો!

24*7 Support

24*7 સહાય

રાષ્ટ્રીય રજાના દિવસે પણ 24*7 કૉલની સુવિધા