ಟು ವೀಲರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್
ಡಿಜಿಟ್‌ನ ಟು ವೀಲರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಬದಲಾಗಿ.
solo Bike riding Image
Enter valid registration number
search
{{bikeCtrl.pincodeErrorMessage}} Please enter valid City name
Enter valid registration number
{{bikeCtrl.invalidAgentCode}}
Agent Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentName}}
State:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentLocation}}
SP Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpName}}
SP Code:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpCode}}

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
{{(bikeCtrl.isDontKnowRegNum || bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

Continue with {{bikeCtrl.lastVisitedData.lastVisitedUrl.indexOf('DigitPaymentGateway/payments') !== -1 ? 'payment completion': 'previous choice'}}

{{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.makeModel | toTitleCase}} {{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant? (bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant|toTitleCase): (bikeCtrl.lastVisitedData.vehicleCharacteristics.vehicleType | toTitleCase)}}

{{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.licensePlateNumber}}

{{bikeCtrl.selectedPlanDisplay[bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan? bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan: bikeCtrl.lastVisitedData.selectedPlan]}}

-

₹{{((bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan ? bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffGrossPremium:bikeCtrl.lastVisitedData.chosePlan.grossPremium) .replace('INR ','')).split('.')[0] | rupeeFormatWithComma}} (Incl 18% GST)

search
Agent Name:
State:
SP Name:
SP Code:

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
{{(!twoWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || twoWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

Continue with {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.lastVisitedUrl.indexOf('DigitPaymentGateway/payments') !== -1 ? 'payment completion': 'previous choice'}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.make |toTitleCase}} {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.model | toTitleCase}} {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant? (twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant |toTitleCase):''}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.licensePlateNumber}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.selectedPlan}}

-

₹{{((twoWheelerCtrl.lastVisitedData.quickQuoteResponse.plans[twoWheelerCtrl.lastVisitedData.selectedPlan].resposeBody.grossPremium) .replace('INR ', '')).split('.')[0] | rupeeFormatWithComma}} (Incl 18% GST)

ಟು ವೀಲರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೆಬಲ್ ಕವರ್ ಆ್ಯಡ್-ಆನ್

ಟು ವೀಲರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೆಬಲ್ ಕವರ್‌ನ ಆ್ಯಡ್-ಆನ್ ಏನನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಕನ್ಸ್ಯೂಮೆಬಲ್ ಕವರ್‌ನ ಆ್ಯಡ್-ಆನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ:

ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಅನರ್ಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೆಬಲ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ, ಹೊಸ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೆಬಲ್ ವಸ್ತುಗಳ ರಿಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್‌/ಮರುಪೂರಣ ವೆಚ್ಚಗಳು.

ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್‌ನ ರಿಪೇರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು, ರಿಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೆಬಲ್ ವಸ್ತುಗಳು.

ಏನನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ?

ಕನ್ಸ್ಯೂಮೆಬಲ್ ಕವರ್ ಆ್ಯಡ್-ಆನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಕನ್ಸ್ಯೂಮೆಬಲ್ ಕವರ್‌ನ ಆ್ಯಡ್-ಆನ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು:

ವಿಶಾಲ ಕವರೇಜನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

ಆ್ಯಡ್-ಆನ್ ಕವರ್, ಟು ವೀಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಾನಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಕನ್ಸ್ಯೂಮೆಬಲ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಡ್-ಆನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮನಃಶಾಂತಿ

ಕನ್ಸ್ಯೂಮೆಬಲ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೆಬಲ್ ಕವರ್ ಆ್ಯಡ್-ಆನ್ ಕುರಿತು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು