ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್

ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
search

I agree to the  Terms & Conditions

It's a brand new bike

ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಂದರೇನು?

ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ?

ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾನಿ

ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿಯ ಪರಿಹಾರ

ಬೇರೊಬ್ಬರ ವಾಹನ, ಮನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಮಾಲೀಕರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ₹7,50,000 ಮಿತಿ ಇದೆ

ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿಯ ಪರಿಹಾರ

ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿಯ ಪರಿಹಾರ

ಬೇರೊಬ್ಬರ ವಾಹನ, ಮನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಮಾಲೀಕರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ₹7,50,000 ಮಿತಿ ಇದೆ

ಮಾಲೀಕ-ಚಾಲಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾನಿ

ಮಾಲೀಕ-ಚಾಲಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾನಿ

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಕವರ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಗಾಯಗಳು, ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ?

ನಿಮ್ಮ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು  ತಿಳಿಯುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ಸ್ವಂತ ಹಾನಿಗಳು

ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಂತ ವಾಹನದ ಹಾನಿಗಳು ಕವರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಓಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಓಡಿಸುವುದು

ನೀವು ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಓಡಿಸಿದರೆ  ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುವ ಟು ವೀಲರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್  ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಇಲ್ಲದೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು

ನೀವು ಕಲಿಕಾ ಲೈಸನ್ಸ್ (learner's licence) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟು ವೀಲರ್ ಹಿಂಬದಿ  ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಇಲ್ಲದೆಯೇ ನೀವು ವಾಹನ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ - ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೇಮ್ ಕವರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಡ್-ಆನ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ

ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಆಡ್-ಆನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ . ನೀವು ಆ ಟು ವೀಲರ್ ಗಳ ಆಡ್-ಆನ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಹೋಲುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕವರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

Digit ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಪ್ರೀಮಿಯಂ

₹714/-ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ

ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಥರ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಹಾನಿ

ಅನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ

ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ

₹7.5 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ

ಪರ್ಸನಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕವರ್

₹15 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ

ಪರ್ಸನಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕವರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ-

₹330/-

ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ

ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಾಗಿ, ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಸಮಗ್ರ (comprehensive) ಟು ವೀಲರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, IRDAI ನಿಂದ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟು ವೀಲರ್ ವಾಹನದ ಸಿ.ಸಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. IRDAIನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಿಧ ಸಿ.ಸಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳ, ಟು ವೀಲರ್ ವಾಹನದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶುಲ್ಕಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಎಂಜಿನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಟು ವೀಲರ್ ವಾಹನ

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಟ್

75cc ಮೀರದಂತೆ

₹538

75cc ಮೀರುವಂತೆ ಆದರೆ 150cc ಮೀರದಂತೆ

₹714

150cc ಮೀರುವಂತೆ ಆದರೆ 350cc ಮೀರದಂತೆ

₹1,366

350cc ಮೀರುವಂತೆ

₹2,804

ಹೊಸ ಟು-ವೀಲರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ (5 - ವರ್ಷಗಳ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾಲಿಸಿ)

ಎಂಜಿನ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಟು ವೀಲರ್‌ಗಳು

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರ (1 ಜೂನ್ 2022 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ)

75cc ಮೀರದ

₹2,901

75cc ಮೀರಿದ ಆದರೆ 150cc ಮೀರದ

₹3,851

150cc ಮೀರಿದ ಆದರೆ 350cc ಮೀರದ

₹7,365

350cc ಮೀರಿದ

₹15,117

ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ (EV) ಟು-ವೀಲರ್‌ಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು (1-ವರ್ಷದ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾಲಿಸಿ)

ವೆಹಿಕಲ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ (KW)

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರ (1ನೇ ಜೂನ್ 2022 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ)

3KW ಮೀರದ

₹457

3KW ಮೀರಿದ ಆದರೆ 7KW ಮೀರದ

₹607

7KW ಮೀರಿದ ಆದರೆ 16KW ಮೀರದ

₹1,161

16KW ಮೀರಿದ

₹2,383

ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ (EV) ಟು-ವೀಲರ್‌ಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು (5-ವರ್ಷಗಳ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾಲಿಸಿ)

ವೆಹಿಕಲ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ (KW)

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರ (1ನೇ ಜೂನ್ 2022 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ)

3KW ಮೀರದ

₹2,466

3KW ಮೀರಿದ ಆದರೆ 7KW ಮೀರದ

₹3,273

7KW ಮೀರಿದ ಆದರೆ 16KW ಮೀರದ

₹6,260

16KW ಮೀರಿದ

₹12,849

ಬೈಕ್‌ಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

Report Card

ಡಿಜಿಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್‌ಗಳು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ?

ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದನ್ನು ನೀವೀಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ!

ಡಿಜಿಟ್‌ನ ಕ್ಲೇಮ್'ಗಳ ವರದಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಓದಿ

ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ವಿಷು ಬೆಹಲ್

ನನ್ನ ಟು ವೀಲರ್ ವಾಹನ ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ಗೋ ಡಿಜಿಟ್'ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಗಗನ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ (ಸರ್ವೇಯರ್ ಅಮೃತಸರ) ಅವರನ್ನು ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇನೆ.  ಗೋ ಡಿಜಿಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಗನ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಅಭಿಷೇಕ್ ವರ್ಮಾ

Digit ಮೂಲಕ ಸೂಪರ್ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನಾನು ನನ್ನ ಬೈಕ್‌ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು

ಆಶಿಷ್ ಕುಮಾರ್

Digit ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು . ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಬೈಕ್‌ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲೇಮ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋ ಡಿಜಿಟ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಸರ್.

Show more

ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಓಡಿಸುವಾಗ  ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಹೊಸ ದಂಡವು ಕನಿಷ್ಠ 2,000 ರೂಗಳು ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ನಂತರದ ದಂಡ 4000 ರೂಗಳು.

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ

ನಿಮ್ಮ ಟು ವೀಲರ್ ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸುವಾಗ  ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾನಿಗಾಗಿ ಕವರ್


ನಿಮ್ಮ ಟು ವೀಲರ್ ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸುವಾಗ ಸ್ವತಃ ನಿಮಗೇ ಹಾನಿಯಾಗುವ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ 

24x7 ಬೆಂಬಲ

ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ನೀವು 24x7 ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ!

ಕಾನೂನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು

ಕಾನೂನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ

ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನೀವು ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಅವಘಡಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ  ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿನ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು

ಸ್ವಂತ ಹಾನಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ

ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಟು ವೀಲರ್ ವಾಹನವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಇದು ಭರಿಸುವುದಿಲ್ಲ!

ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ

ನಿಮ್ಮ ಟು ವೀಲರ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಬೆಂಕಿ, ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಯಾವುದೇ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಗಳಿಲ್ಲ

ಆಡ್-ಆನ್‌ಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ-ಡೆಪ್ರೆಸಿಯೇಷನ್ ಕವರ್, (Zero Depreciation Cover) ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಕವರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ವೀಲರ್ ವಾಹನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಾಂಪ್ರೆಹೆನ್ಸಿವ್ ಟು ವೀಲರ್ ವಾಹನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ (comprehensive two-wheeler insurance ) ಅನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಧಗಳು

ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ

ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ; ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಮಗ್ರ

ಕಾಂಪ್ರೆಹೆನ್ಸಿವ್ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬೈಕ್‌ನ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು, ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಬೈಕ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ

ಸಮಗ್ರ

×
×
×
×
×
×

ಬೈಕ್‌ಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ FAQ ಗಳು