ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ
ಡಿಜಿಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮತ್ತು ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂದರೇನು?

ಸರ್ವೈವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂದರೇನು?

ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೈವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಮಾನದಂಡಗಳು

ಸರ್ವೈವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್

ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್

ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ?

ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಲ್‌ನೆಸ್‌ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ

ಎಲ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ (ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಲ್‌ನೆಸ್‌ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)

ಏನಿದು?

ನೀವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದರ ರೋಗನಿರ್ಣಯವಾದ ನಂತರ ನೀವು ವಿತ್ತೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಬದುಕುಳಿಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿದೆ

ಇದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಕೆಲವು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ?

ಸರ್ವೈವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ 14 ರಿಂದ 90 ದಿನಗಳ ಮಧ್ಯ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾದರೂ ಇರಬಹುದು.

30 ದಿನಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ 2 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷಗಳ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗಳಿವೆ.

ಈ ಅವಧಿಯು ಏನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ?

ಸರ್ವೈವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರರ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರರ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೈವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗಳೆರಡೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಯನ್ನು ಅನಗತ್ಯ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಇವೆಯಾದರೂ, ಅವುಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ.

ಎಲ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಸರ್ವೈವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗಳಿಗಿಂತ ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಲ್‌ನೆಸ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಈ ಎರಡೂ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿಯ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಬೇಗನೇ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು