ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಡಿಜಿಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ₹25,000ರ ವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
Happy Couple Standing Beside Car
{{healthCtrl.residentPincodeError}}
Send OTP OTP Sent {{healthCtrl.mobileNumberError}}
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
{{healthCtrl.residentPincodeError}}
Send OTP OTP Sent {{healthCtrl.mobileNumberError}}
{{healthCtrl.otpError}}
Didn't receive SMS? Resend OTP
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy

YOU CAN SELECT MORE THAN ONE MEMBER

{{healthCtrl.patentSelectErrorStatus}}

  • -{{familyMember.multipleCount}}+ Max {{healthCtrl.maxChildCount}} kids
    (s)

DONE
Renew your Digit policy instantly right

ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 80D ತೆರಿಗೆ ಲಾಭಗಳು - ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 31200 ರಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ

ಸಂದರ್ಭ

80D ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್

ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು (60 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು)

₹25,000

ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು + ಪೋಷಕರು (60 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು)

₹25,000 + ₹25,000) = ₹50,000

ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು (60 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು) + ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಪೋಷಕರು

₹25,000 + ₹50,000 = ₹75,000

ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು (60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ) + ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಪೋಷಕರು

₹50,000 + ₹50,000) = ₹1,00,000