ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ

ಡಿಜಿಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಪಘಾತ ಸಂಬಂಧೀ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್-19 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲೀಕರಣ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 9 ವಿಧಾನಗಳು

ಸಹ ಪಾವತಿ

ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್

ಸಹ-ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್

ಸಹಪಾವತಿ ಎಂದರೆ, ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ನೀಡಿ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕವರ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ.

ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಎಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ನಿಗದಿತ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಹ-ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಗಳಿಂದ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಹಪಾವತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಹಪಾವತಿ ಮೊತ್ತವು ನಿಗದಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮೊತ್ತವು ಭಿನ್ನವಿರಬಹುದು.

ನಂತರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಹ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಆವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ, ಕೋ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೊತ್ತವು ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತೀ ಸಹ ಹಂಚುವಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು.

ಹಾಗೂ, ಅದರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ಇಂತಹ ವೆಚ್ಚ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಇರುವ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಏಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಸಹಪಾವತಿ, ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.

 

ಸಹಪಾವತಿ ಸಹಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಝೋನ್ A

ಝೋನ್ B

ದೆಹೆಲಿ, ಎನ್ ಸಿ ಆರ್, ಮುಂಬೈ(ನವಿ ಮುಂಬೈ, ಥಾಣೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅನ್ನೂ ಸೇರಿ)

ಹೈದೆರಾಬಾದ್, ಸೆಕುಂದ್ರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್, ವಡೋದರ, ಚೆನ್ನೈ. ಪುಣೆ, ಸೂರತ್

ಅಂದಾಜು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ₹6,448

ಅಂದಾಜು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ₹5,882

 

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, ನೀವು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಸರಿಯಾದ ಜೋನಿನಿಂದಲೇ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಝೋನ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ, ಝೋನ್ ಎ ಯ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ವಿನಾಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ಜೋನಿನಿಂದ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮಾನದಂಡಗಳು

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು

ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಲೋಟರ್ ಯೋಜನೆಗಳು

ಪ್ರಯೋಜನ

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಮೊತ್ತವು ಪರಿವಾರದ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಮೊತ್ತವನ್ನುಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ

ಈ ರೀತಿಯ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾವತಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರತೀ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಕವರ್ ಆದ ಪರಿವಾರದ ಸದಸ್ಯರ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

ದರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು

ಪ್ರತಿ ಪಾಲಿಸಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಲೋಟರ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪಾಲಿಸಿಯ ವೆಚ್ಚವು 20% ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

 

ಮೇಲಿನ ಟೆಬಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಲೋಟರ್ ಯೋಜನೆಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು