હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ કેવી રીતે ઘટાડવું

ડિજિટ હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ એક્સિડેન્ટલ, બિમારી-માંદગી અને કોવિડ-19 હોસ્પિટલ હોસ્પિટલાઈઝેશનને આવરી લે છે | તમારી ડિજિટ પોલિસી રિન્યૂ કરો
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

તમારા હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ ઘટાડવા અંગેની માહિતી

તમારા હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમને ઘટાડવાની મુખ્ય 9 રીતો

કો પેમેન્ટ

ડિડક્ટેબલ

કો-ઈન્સ્યોરન્સ

તમારી વીમા પોલિસી ક્લેઈમની પતાવટ સમયે અમુક નિધારિત રકમ તમારે ભરવાની આવે અને બાકીનો તમામ મેડિકલ ખર્ચ ઈન્સ્યોરન્સ કંપની ભોગવે તે પદ્ધતિને કોપેમેન્ટ કહેવાય છે.

ડિડક્ટેબલ એટલેકે કપાતપાત્ર રકમ જે તમારે તબીબી ખર્ચના ઈન્સ્યોરન્સ માટે કંપની ચૂકવવાનું શરૂ કરે તે પહેલાં તમારે ચૂકવવાના હોય છે.

કો ઈન્સ્યોરન્સનો ઉપયોગ ક્યારેક વીમા પ્રદાતાઓ દ્વારા કોપેમેન્ટ માટે વૈકલ્પિક રીતે કરવામાં આવે છે.

કોપેની રકમ નિશ્ચિત છે પરંતુ, વિવિધ સેવાઓને આધારે રકમ બદલાય છે.

વીમા પોલિસી તમારા બિલના મોટા ભાગને આવરી લે છે.

કો-ઈન્સ્યોરન્સ સાથે તમારે સારવાર ખર્ચની નિશ્ચિત ટકાવારી ચૂકવવાની રહેશે જ્યારે વીમા પ્રદાતા બાકી બિલને આવરી લે છે. ઉપરાંત કો-ઈન્સ્યોરન્સની રકમ નિશ્ચિત નથી.

હવે તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે કે આ દરેક કોસ્ટ-શેરિંગ પ્લાનનો અર્થ શું છે, તમે તેનો ઉપયોગ તમારી હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસી માટે ચૂકવવાના થતા પ્રીમિયમ ઘટાડવા માટે કરી શકો છો.

વધુમાં તેમાંથી મહત્તમ લાભ મેળવવા માટે તમારે આ કોસ્ટ-શેરિંગ વિકલ્પો ઓફર કરતી હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસીની તુલના કરવી જોઈએ.

આ એટલા માટે છે કારણ કે જો તમે કોપેમેન્ટ, કપાતપાત્ર, વગેરેની યોગ્ય રકમ પસંદ ન કરો તો તમે તમારા પ્રીમિયમની ચૂકવણી પર બચત કરતાં તમારી સારવાર ખર્ચ માટે વધુ ચૂકવણી કરી શકો છો.

કોપે કોઈન્સ્યોરન્સ અને ડિડકટેબલ વચ્ચેના તફાવત વિશે વધુ જાણો

ઝોન A

ઝોન B

ઝોન C

દિલ્હી/એનસીઆર, મુંબઈ સહિત (નવી મુંબઈ, થાણે અને કલ્યાણ સહિત)

હૈદરાબાદ, સિકંદરાબાદ, બેંગ્લોર, કોલકાતા, અમદાવાદ, વડોદરા, ચેન્નાઈ, પુણે અને સુરત

A અને B માં સૂચિબદ્ધ શહેરો સિવાયના તમામ શહેરો ઝોન Cના છે

આશરે ₹6448નું પ્રીમિયમ

આશરે. ₹5882નું પ્રીમિયમ

આશરે. નું પ્રીમિયમ ₹5,315

 

આમ એ મહત્વનું છે કે તમે જે ઝોનમાં રહો છો તે યોગ્ય ઝોન માટે તમે પોલિસી ખરીદો. ઉદાહરણ તરીકે જો તમે ઝોન B અથવા C શહેરમાં રહો છો તો ઝોન A માટે પોલિસી ખરીદશો નહીં કારણ કે તમે ફક્ત વધુ પ્રીમિયમ ચૂકવણી જ કરશો તેથી, તમારી પોલિસી માટે યોગ્ય ઝોન પસંદ કરીને વધુ યોગ્ય પ્રીમિયમની ચૂકવણી કરો.

માપદંડ

વ્યક્તિગત પ્લાન

ફેમિલી ફ્લોટર પ્લાન્સ

એપ્લિકેબિલિટી

આ પ્લાન્સ હેઠળ, એક જ સિંગલ ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાન હેઠળ કુટુંબના દરેક સભ્ય માટે વીમાની રકમ નિશ્ચિત કરવામાં આવે છે.

આ પ્લાન્સની સાથે, સંપૂર્ણ વીમા રકમનો ઉપયોગ એક વ્યક્તિના સારવાર ખર્ચને આવરી લેવા માટે કરી શકાય છે.

પ્રીમિયમનું પેમેન્ટ

આ પ્રકારની હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી માટેનું પ્રીમિયમ તેના હેઠળ આવરી લેવામાં આવતી દરેક વ્યક્તિની ઉંમર અને વીમા રકમ પર આધારિત હોય છે.

આ કિસ્સામાં, મોટાભાગની હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીઓ માટેનું પ્રીમિયમ કુટુંબના સૌથી મોટા સભ્યની ઉંમર પર આધારિત છે.

કિંમતો વચ્ચેનો તફાવક

પ્રત્યેક પોલિસી માટે પ્રીમિયમની ચુકવણી સામાન્ય રીતે ઊંચી હોય છે.

ફેમિલી ફ્લોટર પ્લાન સાથે, પોલિસીની કિંમત વ્યક્તિગત હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીઓ કરતાં 20% સુધી ઓછી હોઈ શકે છે.

 

જો તમે ઉપર આપેલા કોષ્ટકને જોશો, તો તમને દેખાશે કે ફેમિલી ફ્લોટર ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાન્સ સામાન્ય રીતે વ્યક્તિગત પ્લાન્સ કરતાં સસ્તા હોય છે.

તેથી જ, જો તમે તમારા પરિવાર સુધીની વિસ્તૃત ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીઓ શોધી રહ્યાં છો, તો તમે ફેમિલી ફ્લોટર ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી પસંદ કરીને તેમના માટે તમારું પ્રીમિયમ ઘટાડી શકો છો.

હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ ઘટાડવા વિશે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો