હેલ્થ-ઈન્શ્યોરન્સ એડ-ઓન્સ

ડિજીટ હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સમાં એક્સિડેન્ટલ, માંદગી અને કોવિડ-19 હોસ્પિટલાઈઝેશન સમાવિષ્ટ છે.
Happy Couple Standing Beside Car
{{healthCtrl.residentPincodeError}}
Send OTP OTP Sent {{healthCtrl.mobileNumberError}}

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
{{healthCtrl.residentPincodeError}}
Send OTP OTP Sent {{healthCtrl.mobileNumberError}}
{{healthCtrl.otpError}}
Didn't receive SMS? Resend OTP

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy

YOU CAN SELECT MORE THAN ONE MEMBER

{{healthCtrl.patentSelectErrorStatus}}

  • -{{familyMember.multipleCount}}+ Max {{healthCtrl.maxChildCount}} kids
    (s)

DONE
Renew your Digit policy instantly right
Loader

Analysing your health details

Please wait moment....

હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ એડ-ઓન્સ/રાઈડર્સ વિશે બધું

હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સમાં કયા અલગ અલગ પ્રકારના એડ-ઓન્સ હોય છે?

હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સમાં ઉપલબ્ધ વિવિધ એડ-ઓન્સ નીચે મુજબ છે:

હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ એડ-ઓન

શું શું કવર થાય છે?

રૂમ રેન્ટ વેવર

આ હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ રાઇડર સાથે તમે તમને આપવામાં આવેલા હોસ્પિટલ રૂમ રેન્ટની સબ-લિમિટ વધારી શકો છો અથવા રૂમ રેન્ટમાં કોઈ સબ-લિમિટ ન હોય તેમ પણ પસંદ કરી શકો છો.

મેટરનિટી કવર

આ રાઇડરમાં ગર્ભાવસ્થાથી માંડીને બાળકના જન્મ સુધીના તમામ ખર્ચ સમાવિષ્ટ છે.

હોસ્પિટલ કેશ કવર

આ હોસ્પિટલાઈઝેશન દરમિયાન ઇન્શ્યોરર દ્વારા રોજ આપવામાં આવતા કેશ અલાઉન્સનો પ્રકાર છે.

ક્રિટીકલ ઇલનેસ કવર

કેન્સર, કાર્ડીઓ વગેરે જેવા વિકટ રોગના ખર્ચાઓ માટે આ વિશેષ કવર છે.

પર્સનલ એક્સિડન્ટ કવર

આ એડ-ઓનમાં કોઈ અકસ્માતમાં થયેલી વ્યક્તિગત ઇજાઓ જેવીકે વિકલાંગતા, મૃત્યુ વગેરે કવર થાય છે.

ઝોન અપગ્રેડ

પેશન્ટની કયા ઝોનમાં ટ્રીટમેન્ટ થઈ રહી છે તે આધારે વ્યક્તિગત રીતે વધારા આર્થિક લાભ માટે આ કવર છે.

આયુષ ટ્રીટમેન્ટ કવર

આ એડ-ઓન અંતર્ગત તમે કોઈ અન્ય પદ્ધતિ જેવીકે આયુર્વેદ, યોગ, યુનાની, સિદ્ધ તેમજ હોમિયોપેથી દ્વારા સારવાર મેળવવાની સગવડ કવર થાય છે.

હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસીમાં એડ-ઓન્સના પ્રકાર - સમજાવ્યું

ઝોન મુજબ પ્રીમિયમની ગણતરી (ઉદાહરણ સાથે)

ઝોન C

ઝોન B

ઝોન A

20% કો-પેમેન્ટ સાથેનું પ્રીમિયમ 5315 રૂ છે.

10% કો-પેમેન્ટ સાથેનું પ્રીમિયમ 5883 રૂ છે.

કોઈ પણ કો-પેમેન્ટ વગર પ્રીમિયમ 6448 રૂ છે.

NA

ઝોન અપગ્રેડ એડ-ઓનનો લાભ મેળવવા 567 રૂ (ઝોન C -> B) ચૂકવો.

ઝોન અપગ્રેડ એડ-ઓનનો લાભ મેળવવા રૂ 1133 (ઝોન C -> A) ચૂકવો.

NA

કો-પેમેન્ટ ચાર્જિસમાં 10% બચત

કો-પેમેન્ટ ચાર્જિસમાં 20% બચત

હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ એડ-ઓન્સ વિશે ઉદ્દભવતા સામાન્ય પ્રશ્નો