હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ ઓનલાઈન ખરીદો

ડિજીટ હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પર સ્વિચ કરો.
Happy Couple Standing Beside Car
{{healthCtrl.residentPincodeError}}
Send OTP OTP Sent {{healthCtrl.mobileNumberError}}
{{healthCtrl.merchantCodeError}}
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
Port my existing Policy
{{healthCtrl.residentPincodeError}}
Send OTP OTP Sent {{healthCtrl.mobileNumberError}}
{{healthCtrl.otpError}}
Didn't receive SMS? Resend OTP
{{healthCtrl.merchantCodeError}}
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
Port my existing Policy

YOU CAN SELECT MORE THAN ONE MEMBER

{{healthCtrl.patentSelectErrorStatus}}

  • -{{familyMember.multipleCount}}+ Max {{healthCtrl.maxChildCount}} kids
    (s)

DONE
Renew your Digit policy instantly right

{{healthCtrl.lastVisitedData.dropOffPolicyHolderData ? 'Complete your purchase': healthCtrl.lastVisitedData.lastVisitedUrl.indexOf('plans-page') !== -1 ? 'Continue Browsing' : 'Continue with your previous choice'}}

keyboard_arrow_right

{{healthCtrl.lastVisitedData.relationData}}

Age of eldest {{healthCtrl.lastVisitedData.selfMaxAge ? 'member:' : 'parent:'}} {{!healthCtrl.lastVisitedData.selfMaxAge && healthCtrl.lastVisitedData.parentMaxAge ? healthCtrl.lastVisitedData.parentMaxAge : healthCtrl.lastVisitedData.selfMaxAge}} yrs

{{healthCtrl.lastVisitedData.dropOffPolicyHolderData.holderName}}

{{healthCtrl.lastVisitedData.dropOffPolicyHolderData.policyNumber}}

{{healthCtrl.lastVisitedData.packageName}}

-

₹{{healthCtrl.lastVisitedData.coverageData[healthCtrl.lastVisitedData.policyType][healthCtrl.lastVisitedData.selectedPackage].totalGrossPremium | rupeeFormatWithComma}} (Incl 18% GST)

હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ વિશે બધું જ એડ-ઓન્સ/રાઈડર્સ તમારે જાણવું જોઈએ

હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સમાં કયા અલગ અલગ પ્રકારના એડ-ઓન્સ હોય છે?

હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સમાં ઉપલબ્ધ વિવિધ એડ-ઓન્સ નીચે મુજબ છે:

હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ એડ-ઓન

શું શું કવર થાય છે?

રૂમ રેન્ટ વેવર

આ હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ રાઇડર સાથે તમે તમને આપવામાં આવેલા હોસ્પિટલ રૂમ રેન્ટની સબ-લિમિટ વધારી શકો છો અથવા રૂમ રેન્ટમાં કોઈ સબ-લિમિટ ન હોય તેમ પણ પસંદ કરી શકો છો.

મેટરનિટી કવર

આ રાઇડરમાં ગર્ભાવસ્થાથી માંડીને બાળકના જન્મ સુધીના તમામ ખર્ચ સમાવિષ્ટ છે.

હોસ્પિટલ કેશ કવર

આ હોસ્પિટલાઈઝેશન દરમિયાન ઇન્શ્યોરર દ્વારા રોજ આપવામાં આવતા કેશ અલાઉન્સનો પ્રકાર છે.

ક્રિટીકલ ઇલનેસ કવર

કેન્સર, કાર્ડીઓ વગેરે જેવા વિકટ રોગના ખર્ચાઓ માટે આ વિશેષ કવર છે.

પર્સનલ એક્સિડન્ટ કવર

આ એડ-ઓનમાં કોઈ અકસ્માતમાં થયેલી વ્યક્તિગત ઇજાઓ જેવીકે વિકલાંગતા, મૃત્યુ વગેરે કવર થાય છે.

ઝોન અપગ્રેડ

પેશન્ટની કયા ઝોનમાં ટ્રીટમેન્ટ થઈ રહી છે તે આધારે વ્યક્તિગત રીતે વધારા આર્થિક લાભ માટે આ કવર છે.

આયુષ ટ્રીટમેન્ટ કવર

આ એડ-ઓન અંતર્ગત તમે કોઈ અન્ય પદ્ધતિ જેવીકે આયુર્વેદ, યોગ, યુનાની, સિદ્ધ તેમજ હોમિયોપેથી દ્વારા સારવાર મેળવવાની સગવડ કવર થાય છે.

હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસીમાં એડ-ઓન્સના પ્રકાર - સમજાવ્યું

હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ એડ-ઓન્સ વિશે ઉદ્દભવતા સામાન્ય પ્રશ્નો