હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સમાં ક્યુમિલિટીવ બોનસ

ડિજિટ હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ સાથે 100% સુધી ક્યુમિલિટીવ બોનસ મેળવો તમારી ડિજિટ પોલિસીને તરત જ રિન્યૂ કરો
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સમાં ક્યુમિલિટીવ બોનસ વિશે તમામ વિગતો

ડિજિટની હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસી મુજબ ક્યુમિલિટીવ બોનસ ટેબલ

ક્લેઈમ ફ્રી વર્ષ

ક્યુમિલિટીવ બોનસ (ડબલ વૉલેટ પ્લાન)

ક્યુમિલિટીવ બોનસ (અમર્યાદિત વૉલેટ અને વિશ્વવ્યાપી સારવાર યોજના)

1 વર્ષ બાદ

10%

50%

2 વર્ષ બાદ

20%

100%

3 વર્ષ બાદ

30%

N/A

4 વર્ષ બાદ

40%

N/A

5 વર્ષ બાદ

50%

N/A

6 વર્ષ પછી

60%

N/A

7 વર્ષ પછી

70%

N/A

8 વર્ષ પછી

80%

N/A

9 વર્ષ પછી

90%

N/A

10 વર્ષ પછી

100%

N/A

તેને એવી રીતે સમજાવો કે હું પાંચ વર્ષનો છું

અમે ઇન્સ્યોરન્સને એટલું સરળ બનાવી રહ્યા છીએ, હવે 5 વર્ષના લોકો પણ તેને સમજી શકે છે.

માયાને દરરોજ ચોકલેટ ખાવાનું પસંદ છે. તેણીના માતા-પિતા તેણીને કહે છે કે જો તેણી એક અઠવાડિયું ચોકલેટ ખાધા વિના જશે, તો તેણીને ટ્રફલ કેક મળશે અને દર રવિવારે તેણીનો મનપસંદ ચોકો-બાર પણ મળશે. તેના માતા-પિતાની ઓફર હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સમાં એક્ત્રિત બોનસ જેવી જ છે.

હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સમાં એક્ત્રિત બોનસ વિશે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો.