હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સમાં ક્યુમિલિટીવ બોનસ

ડિજિટ હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ સાથે 100% સુધી ક્યુમિલિટીવ બોનસ મેળવો તમારી ડિજિટ પોલિસીને તરત જ રિન્યૂ કરો
Happy Couple Standing Beside Car
{{healthCtrl.residentPincodeError}}
Send OTP OTP Sent {{healthCtrl.mobileNumberError}}

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
{{healthCtrl.residentPincodeError}}
Send OTP OTP Sent {{healthCtrl.mobileNumberError}}
{{healthCtrl.otpError}}
Didn't receive SMS? Resend OTP

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy

YOU CAN SELECT MORE THAN ONE MEMBER

{{healthCtrl.patentSelectErrorStatus}}

  • -{{familyMember.multipleCount}}+ Max {{healthCtrl.maxChildCount}} kids
    (s)

DONE
Renew your Digit policy instantly right
Loader

Analysing your health details

Please wait moment....

હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સમાં ક્યુમિલિટીવ બોનસ વિશે તમામ વિગતો

ક્યુમિલિટીવ બોનસની મર્યાદા શું છે?

કાર ઈન્સ્યોરન્સમાં નો-ક્લેઈમ બોનસથી વિપરીત અહીં કોઈ એક વર્ષ અનુસારનું નિશ્ચિત ક્યુમિલિટીવ બોનસ હોતું નથી અને તે દરેક ઈન્સ્યોર્ર પાસે અલગ-અલગ હોય છે. અમુક ઈન્સ્યોરન્સ કંપનીઓ 50% સુધી ઓફર કરે છે.

ડિજિટ સાથે તમને દરેક ક્લેઈમ ફ્રી વર્ષ માટે સમ ઈન્સ્યોર્ડના 50% વધારા સાથે વધુમાં વધુ 100% સુધી એટલે કે જ્યારે તમે સતત બે વર્ષ સુધી ક્લેઈમ ન કરો ત્યારે આ રીવોર્ડ મળી શકે છે.

ડિજિટની હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસી મુજબ ક્યુમિલિટીવ બોનસ ટેબલ

ક્લેઈમ ફ્રી વર્ષ

ક્યુમિલિટિવ બોનસ(સ્માર્ટ ઓપ્શન)

ક્યુમિલિટિવ બોનસ(કમ્ફર્ટ ઓપ્શન)

1 વર્ષ બાદ

10%

50%

2 વર્ષ બાદ

20%

100%

3 વર્ષ બાદ

30%

N/A

4 વર્ષ બાદ

40%

N/A

5 વર્ષ બાદ

50%

N/A

તેને એવી રીતે સમજાવો કે હું પાંચ વર્ષનો છું

અમે ઇન્સ્યોરન્સને એટલું સરળ બનાવી રહ્યા છીએ, હવે 5 વર્ષના લોકો પણ તેને સમજી શકે છે.

માયાને દરરોજ ચોકલેટ ખાવાનું પસંદ છે. તેણીના માતા-પિતા તેણીને કહે છે કે જો તેણી એક અઠવાડિયું ચોકલેટ ખાધા વિના જશે, તો તેણીને ટ્રફલ કેક મળશે અને દર રવિવારે તેણીનો મનપસંદ ચોકો-બાર પણ મળશે. તેના માતા-પિતાની ઓફર હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સમાં એક્ત્રિત બોનસ જેવી જ છે.

હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સમાં એક્ત્રિત બોનસ વિશે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો.