ડિજિટ હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ સાથે રૂમના ભાડા પર કોઈ કેપિંગ નથી

આકસ્મિક, માંદગી અને COVID-19 હોસ્પિટલાઈઝેશનને આવરી લે છે તમારી ડિજિટ પોલિસીને તરત જ રિન્યૂ કરો

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy

હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સમાં નો રૂમ રેન્ટ કેપિંગનો અર્થ શું છે ?

ઉદાહરણ સાથે સમજીએ તો રૂ. 3 લાખના બેઝિક હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ સાથે બેંગ્લોર જેવા ઝોન B શહેરમાં 4 દિવસ માટે દાખલ થાવ તો તેના 1%ના રેન્ટ કેપિંગ એટલેકે પ્રતિ દિન રૂ. 3000નું કવર મળે છે.

નો રૂમ રેન્ટ કેપ સાથે ડિજિટ હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ રૂમ રેન્ટ કેપિંગ સાથેના બીજા ઈન્સ્યોરન્સ
સમ ઈન્શ્યોર્ડ ₹3 Lacs ₹3 Lacs
રૂમ રેન્ટ કેપ નો રૂમ રેન્ટ કેપ તમારા સમ ઈન્શ્યોર્ડના 1% દા.ત, રૂ. 3000
હોસ્પિટલાઈઝેશનના દિવસો 4 4
પ્રાઈવેત વોર્ડ માટે રૂમ રેન્ટ(પ્રતિ દિવસ) ₹5000 ₹5000
4 દિવસના રૂમ રેન્ટ ચાર્જ ₹20000 ₹20000
ઈન્સ્યોર્ર દ્વારા કવર થતું રૂમ રેન્ટ ₹20000 ₹12000
તમારે ચૂકવવાના થતા ₹0 ₹8000

જેમ તમે અહીં જોઈ શકો છો તમારા હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સમાં રૂમનું ભાડું મર્યાદિત કરવામાં આવ્યું છે તેથી તમારે ઓછામાં ઓછા રૂ. 8,000 (રૂમના ભાડાની મર્યાદાને લીધે વધારાની રકમ) વધુ ચૂકવશો.

જોકે જો તમારો હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ કોઈ રૂમ રેન્ટ કેપિંગ સાથે ન આવતો હોય તો એટલેકે નો રૂમ રેન્ટ કેપિંગ હોય તો તમારે આ વધારાની રકમ ચૂકવવાની રહેશે નહીં આમ વધારાના આઉટ પોકેટ ખર્ચમાંથી બચત થશે કપરી સ્થિતિમાં,તમને વધુ આર્થિક બોજો નહિ પડે !

ભારતમાં હોસ્પિટલ રૂમનું સરેરાશ ભાડું કેટલું છે?

ICU રૂમના ભાડા સહિત ભારતની હોસ્પિટલોમાં અલગ-અલગ રૂમ માટેના સરેરાશ રૂમ ભાડાના ખર્ચને સમજવામાં મદદ કરવા માટે અહીં એક ટેબલ રજૂ કરી રહ્યાં છીએ.

હોસ્પિટલ રૂમના પ્રકારો ઝોન A ઝોન B ઝોન C
જનરલ વોર્ડ ₹1432 ₹1235 ₹780
સેમીપ્રાઈવેટ વોર્ડ(2 કે તેથી વધુ શેરિંગ) ₹4071 ₹3097 ₹1530
પ્રાઈવેટ વોર્ડ ₹5206 ₹4879 ₹2344
આઈસીયુ ₹8884 ₹8442 ₹6884

નોંધ – અત્રે નોંધનીય છે કે આ માત્ર રેફરન્સ હેતુ માટે છે અને ખર્ચ દરેક હોસ્પિટલો અને શહેર પ્રમાણે અલગ-અલગ હોઈ શકે છે.

ડેટા સોર્સ

તમારા હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સમાં કોઈ રૂમ રેન્ટ કેપિંગ ન હોવાના ફાયદા?

Choose any hospital room you prefer

તમને ગમે/યોગ્ય લાગે તે હોસ્પિટલ રૂમ પસંદ કરો

તમારા હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સમાં કોઈ રૂમ ભાડાની મર્યાદા ન હોવાનો મહત્વનો ફાયદો એ છે કે તમે તમારી રૂમની પસંદગીની બાબતમાં મર્યાદિત નથી. દરેક વ્યક્તિની અલગ-અલગ પસંદગીઓ હોય છે અને તમે જે રૂમમાં આરામદાયક અનુભવો તે પસંદ કરવાનો વિકલ્પ પણ તમારી પાસે હોય તો હોસ્પિટલનો અનુભવને પણ વધુ સારો બનાવી શકે છે. શું તમને અન્ય બે દર્દીઓ સાથે રૂમ શેર કરવામાં કોઈ વાંધો નથી અથવા તમારા માટે એક ખાનગી રૂમ જોઈએ છે, પસંદગી તમારી છે!

Freedom to use your health insurance the way you like

તમને ગમે તે રીતે તમારા હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સનો ઉપયોગ કરવાની સ્વતંત્રતા

તમે ડીલક્સ રૂમ પસંદ કરો કે પછી બેઝિક રૂમ દિવસના અંતે તમારી સારવાર અને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાના ખર્ચની કુલ રકમના આધારે તમારો ક્લેયમ રજિસ્ટર થશે. તમારી રૂમ ભાડાની મર્યાદા ન હોવાને કારણે તમે નક્કી કરી શકો છો કે તમે ખર્ચાઓને કેવી રીતે વિભાજીત કરવા અને તમારી કુલ સારવાર પર ખર્ચ કરવા માંગો છો. અલબત્ત, જ્યાં સુધી તમારી કુલ સમ ઈન્શ્યોર્ડ તમારી સમ ઈશ્યોર્ડ સુધી હોય ત્યાં સુધી જ મર્યાદિત છે.

Comfortable stay at the hospital

હોસ્પિટલમાં આરામદાયક રોકાણ

જ્યારે તમે બીમાર હોવ અથવા સારવાર કરવામાં આવે ત્યારે આરામ જ હશે જે તમને સૌથી વધુ જરૂરી લાગશે, ખરૂ કે નહિ ? તમારી અંગત પસંદગીના આધારે કોઈ રૂમ ભાડાની કેપ ન હોવાને કારણે તમે જે રૂમમાં સૌથી વધુ આરામદાયક અનુભવો છો તે નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે, જેનાથી હોસ્પિટલમાં તમારું રોકાણ આરામદાયક બને છે.