డిజిట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్‌తో రూమ్​ రెంట్​పై క్యాపింగ్ లేదు

ప్రమాదం, అనారోగ్యం & కోవిడ్-19 తో ఆసుపత్రిలో చేరితే కవర్ అవుతుంది. మీ డిజిట్ పాలసీని తక్షణమే రెన్యువల్ చేసుకోండి

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy

health

next

(Incl 18% GST)

(Incl 18% GST)