భారతదేశంలో ఆరోగ్య బీమా పాలసీల రకాలు

ప్రమాద, అస్వస్థత, కోవిడ్-19 సంబంధిత హాస్పిటలైజేషన్‎ను డిజిట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ చేస్తుంది
Happy Couple Standing Beside Car
{{healthCtrl.residentPincodeError}}
Send OTP OTP Sent {{healthCtrl.mobileNumberError}}

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
{{healthCtrl.residentPincodeError}}
Send OTP OTP Sent {{healthCtrl.mobileNumberError}}
{{healthCtrl.otpError}}
Didn't receive SMS? Resend OTP

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy

YOU CAN SELECT MORE THAN ONE MEMBER

{{healthCtrl.patentSelectErrorStatus}}

  • -{{familyMember.multipleCount}}+ Max {{healthCtrl.maxChildCount}} kids
    (s)

DONE
Renew your Digit policy instantly right
Loader

Analysing your health details

Please wait moment....

ఆరోగ్య బీమా పాలసీల రకాలు వివరించబడ్డాయి

భారతదేశంలోని 7 రకాల ఆరోగ్య బీమా పాలసీలు

ఆరోగ్య బీమా కలిగి ఉండటం ఎందుకు ముఖ్యం?

మీ ఆరోగ్య బీమా ప్లాన్‎ని మీరు నిర్ణయించుకోవడానికి ముందు చెక్ చేయాల్సిన శీఘ్ర చిట్కాలు