હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ શુ છે

મેળવો સરળતાપૂર્વક હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સની કિંમત ઓનલાઇન
Happy Couple Standing Beside Car
{{healthCtrl.residentPincodeError}}
Send OTP OTP Sent {{healthCtrl.mobileNumberError}}

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
{{healthCtrl.residentPincodeError}}
Send OTP OTP Sent {{healthCtrl.mobileNumberError}}
{{healthCtrl.otpError}}
Didn't receive SMS? Resend OTP

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy

YOU CAN SELECT MORE THAN ONE MEMBER

{{healthCtrl.patentSelectErrorStatus}}

  • -{{familyMember.multipleCount}}+ Max {{healthCtrl.maxChildCount}} kids
    (s)

DONE
Renew your Digit policy instantly right
Loader

Analysing your health details

Please wait moment....

હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સની વ્યાખ્યા શું છે?

તમારે હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસીની જરૂર કેમ છે?

1
2016 સુધીમાં, જન્મ સમયે અપેક્ષિત આયુષ્ય પુરુષો માટે 68.7 વર્ષ અને સ્ત્રીઓ માટે 70.2 વર્ષ હતું. જે વૈશ્વિક સ્તરે સરેરાશ અનુક્રમે 70 અને 75 વર્ષ છે. (1)
2
2017 માં ભારતમાં થયેલી કુલ મૃત્યુમાંથી લગભગ 61% બિન-સંક્રમિત બિમારીથી થઇ હોવાનો દાવો કરાયો હતો. (2)
3
ભારતમાં 2017 સુધીમાં લગભગ 22.4 કરોડલોકો હાઇપરટેન્શનથી પીડાય છે. (4)
4
અંદાજે 7.3 કરોડ ભારતીયો ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસથી પીડાય છે, જે વિવિધ તબીબી મુશ્કેલીઓ તરફ દોરી શકે છે. આ સંખ્યા 2025 સુધીમાં આશ્ચર્યજનક વૃદ્ધિદરે 13.4 કરોડે પહોંચવાની સંભાવના છે. (3)

હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાનના ફાયદા શું છે?

ભારતમાં હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સના પ્રકારો

હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ અને લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સ વચ્ચેનો તફાવત

જ્યારે લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સ પૉલિસીનો ઉદ્દેશ્ય અકાળે મૃત્યુના કિસ્સામાં વીમાધારકના આશ્રિત પરિવારના સભ્યોની નાણાકીય જરૂરિયાતોને સુરક્ષિત કરવાનો છે, ત્યારે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી ગુણવત્તાયુક્ત આરોગ્ય સંભાળ અને સારવારની સુવિધાની વ્યક્તિગત પહોંચ આપે છે.

Points of Difference

Health insurance

Life insurance

Aim

Cover all medical expenses for treatment and recovery in the event of diagnosis with certain ailments.

Financial protection to the immediate family in case of untimely death.

Amount payable

Up to the sum insured.

Death benefit (upon prematurity expiry of an insured) Lump sum pay-out on maturity

Tax benefits

Health Insurance tax Benefits of up to ₹1Lakh. (Section 80D of the Income Tax)

Tax Benefits of upto 1.5 Lakh per year (Under section 80C of te Income tax Act)

હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ ટેક્સ બેનેફિટ્સ

જો તમે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પૉલિસીનો લાભ મેળવો છો, તો તમે આવકવેરા અધિનિયમ, 1961ની કલમ 80D હેઠળ ટેક્સ બેનેફિટ્સ મેળવી શકો છો. નીચે આપેલું કોષ્ટક તમારી હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પૉલિસી પર કર મુક્તિની માહિતી દર્શાવે છે:

Eligibility

Exemption Limit

For self and family (spouse, dependent children)

Up to ₹25,000

For self, family + parents (below 60 years of age)

Up to (₹25,000 + ₹25,000) = ₹50,000

For self and family (where the eldest member is below 60 years of age) + parents (above 60 years)

Up to (₹25,000 + ₹50,000) = ₹75,000

For self and family (eldest member is above 60 years of age) + parents (above 60 years of age)

Up to (₹50,000 + ₹50,000) = ₹1,00,000

હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસી મેળવતી વખતે તમારે શું ધ્યાનમાં રાખવુ જોઈએ?

ભારતમાં હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સવિશે વારંવાર પૂછાતાપ્રશ્નો