હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ કેલ્ક્યુલેટર

ફાયદા જુઓ અને 2 મિનિટમાં ઓનલાઈન પ્રીમિયમ તરત મેળવો

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy

હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ કેલ્ક્યુલેટર વિશેની તમામ માહિતી

તમારે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમની ઓનલાઈન ગણતરી શા માટે કરવી જોઈએ?

  • તે તમારો સમય અને સંસાધનો બચાવે છે. સાચી રીતે, તે એક કંટાળાજનક કાર્યને ઘણું સરળ બનાવે છે.
  •  ઇન્સ્યોરન્સ પૉલિસી સમજવી એ ઘણું અટપટું અને મુશ્કેલ કામ છે, કારણ કે તેમાં ઘણી શરતો અને કલમોનો સમાવેશ થાય છે. ઘણીવાર, લોકો દરેક શબ્દની વિશિષ્ટતાઓ જાણ્યા વિના આગળ વધે છે અને તેઓ ધાર્યા કરતાં વધુ રકમની ચુકવણી કરી દે છે. અગાઉથી પ્રીમિયમની રકમની ઓનલાઈન ગણતરી કરવાથી તમે ખાતરી કરી શકો છો કે તમે ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાન માટે તમારે કેટલી ચુકવણી કરવી પડશે, તેના વિશે તમે પહેલેથી જ વાકેફ થઈ જાવ છો.
  •  વધુમાં, સાચી વિગતો દાખલ કરીને તમારા હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રિમિયમની ગણતરી કરતી વખતે ભૂલો કરવાની કોઈપણ શક્યતાને દૂર કરે છે.

હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ કેલ્ક્યુલેટરના 5 લાભો

હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

તમારા હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમને અસર કરતા પરિબળો કયાં છે?

હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ કેવી રીતે ઓછું કરવું?

હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ ટેક્સ બેનિફિટ

ઈન્ક્મ ટેક્સ એક્ટ, 1961ની કલમ 80ડી હેઠળની જોગવાઈઓ હેઠળ તમે તમારી હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પૉલિસી પર ટેક્સ બેનિફિટ્સ મેળવી શકો છો.

તમારી હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પૉલિસી પર તમને મળતા ટેક્સ બેનિફિટ્સનું વર્ણન નીચે કોષ્ટકમાં આપેલ છે:

પાત્રતા

ટેક્સ માફ કરવાની મર્યાદા

પોતાના માટે અને કુટુંબ માટે (પત્ની, બાળકો)

₹25,000 સુધી

પોતાના માટે, કુટુંબ + માતા-પિતા (60 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના)

(₹25,000 + ₹25,000) = ₹50,000 સુધી

પોતાના માટે અને કુટુંબ માટે (જ્યાં સૌથી મોટા સભ્યની ઉંમર 60 વર્ષથી ઓછી છે) + માતા-પિતા (60 વર્ષથી ઉપર)

(₹25,000 + ₹50,000) = ₹75,000 સુધી

પોતાના માટે અને કુટુંબ માટે (સૌથી મોટા સભ્યની ઉંમર 60 વર્ષથી વધુ છે) + માતા-પિતા (60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના)

(₹50,000 + ₹50,000) = ₹1,00,000 સુધી

આમ, જો તમે હજુ પણ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પૉલિસી ખરીદવા માટે વિચાર કરી રહ્યાં છો, તો હવે વિચાર ન કરો! આજે જ ખરીદો!

પરંતુ કવર માટે અરજી કરતા પહેલા મેડિક્લેમ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીને તમારી પ્રીમિયમની રકમની ગણતરી કરવાનું ભૂલશો નહીં! 

નીચેના વિષયો વિષે વધુ જાણો:

How to Save Income Tax in India

Income Tax Slabs in India

Health Insurance Tax Benefits

Income Tax Benefits for Senior Citizens

હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ કેલ્ક્યુલેટર વિશે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો