હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ પોર્ટેબિલિટી

Digit

No Capping

on Room Rent

24/7

Customer Support

Zero

Co-payment

Zero Paperwork. Quick Process.
Your Name
Mobile Number

No Capping

on Room Rent

24/7

Customer Support

Zero

Co-payment

હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ પોર્ટેબિલિટી શું છે?

તમારો હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સની ડિજીટમાં શું કામ ટ્રાન્સફર કરવી જોઈએ?

સરળ ઓનલાઈન પ્રક્રિયા

સરળ ઓનલાઈન પ્રક્રિયા

હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સની ફેરબદલથી માંડીને ક્લેઇમ કરવા સુધીની તમામ પ્રક્રિયા પેપરલેસ, સરળ, ઝડપી અને અવરોધ રહિત છે! કોઈ કાગળો જરૂરી નથી, ક્લેઇમ્સ માટે પણ નહિ!

વધારાનો સમ ઇન્શ્યોર્ડ

વધારાનો સમ ઇન્શ્યોર્ડ

આકસ્મિક હોસ્પિટલાઈઝેશન અને ગંભીર બીમારીઓ જેમાં હોસ્પિટલાઈઝેશન અનિવાર્ય હોય તે માટે ખાસ.

ઉંમરના આધારે કોપેમેન્ટ નહિ

ઉંમરના આધારે કોપેમેન્ટ નહિ

અમારા પ્લાન્સમાં ઉંમર આધારે કોપેમેન્ટ જરૂરી નથી. આના કારણે ક્લેઇમ્સ દરમિયાન તમારે તમારા ખિસ્સામાંથી કશું જ ચૂકવવું પડતું નથી.

રૂમ રેન્ટમાં કોઇ મર્યાદા નહિ

રૂમ રેન્ટમાં કોઇ મર્યાદા નહિ

અમે બરાબર સમજીએ છીએ કે દરેકના વ્યક્તિગત અભિપ્રાય અને તેમની જરૂરીયાતો અલગ અલગ હોય છે. પરિણામે અમારા પ્લાન્સમાં રૂમ રેન્ટની કોઈ મર્યાદા નથી. તમે હોસ્પિટલમાં કોઈ પણ કેટેગરીનો રૂમ પસંદ કરી શકો છો.

2 ગણો સમ ઇન્શ્યોર્ડ

2 ગણો સમ ઇન્શ્યોર્ડ

આ પોલિસીમાં ઓટોમેટિકલી બમણા સમ ઇન્શ્યોર્ડની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. એટલે કે એક જ વર્ષમાં એક વખત તમારા સમ ઇન્શ્યોર્ડનો ઉપયોગ કરી લીધો હોવા છતાં એ જ વર્ષે ફરીથી તેની જરૂરિયાત ઊભી થાય તો અમે તમને બીજો સમ ઇન્શ્યોર્ડ આપવા હાજર છીએ.

સંગ્રહિત બોનસ

સંગ્રહિત બોનસ

અમારા વાર્ષિક સંગ્રહિત બોનસ સાથે સ્વસ્થ રહેવા બદલ રિવોર્ડ્સ મેળવવાનું ચાલુ રાખો.

કોઈ પણ હોસ્પિટલમાં સારવાર મેળવો

કોઈ પણ હોસ્પિટલમાં સારવાર મેળવો

ભારતભરમાં અમારી 6400 કરતાં વધુ નેટકવર્ક હોસ્પિટલમાં કેશલેસ સારવાર મેળવો અથવા તે માટે વળતર મેળવો.

મારા હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સને ડિજિટમાં ટ્રાન્સફર કરવાની શું પ્રક્રિયા છે?

તમારી હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ પોલિસી પોર્ટેબિલિટી થવાથી કઈ કઈ સુવિધાઓ ફેરબદલ થશે?

  • હાલના તમામ ઇન્શ્યોર્ડ સભ્યો
  • હાલનો સમ ઇન્શ્યોર્ડ
  •  તમારું સંગ્રહિત બોનસ
  • તમારા વર્તમાન રોગનો વેઇટિંગ પિરિયડ
  • તમારા કોઈ ચોક્કસ રોગનો વેઇટિંગ પિરિયડ
  • તમારા મેટરનિટી લાભનો વેઇટિંગ પિરિયડ

હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સની ફેરબદલી અંગે પોલિસી હોલ્ડર્સના (એટલે કે તમારા!) હકો

  • IRDAના જણાવ્યા અનુસાર વ્યક્તિગત કે ફેમિલી હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ ધરાવનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ એક જનરલ કે સ્પેશિયલ હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ પ્રોવાઇડરમાંથી બીજામાં પોતાની પોલિસી ફેરબદલ કરી શકે છે.
  • IRDAની ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે નવા હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ પ્રોવાઇડર ઓછામાં ઓછો સમાન સમ ઇન્શ્યોર્ડ પૂરો પાડવા બંધાયેલા છે.
  • સૌથી મહત્વનું, નવા હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ પ્રોવાઇડર હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ પોર્ટેબિલિટી સમયે જેનો વેઇટિંગ પિરિયડ પાસ થઈ ચૂક્યો હોય તેવા તમામ લાભ પૂરા પાડવા બંધનકર્તા છે.
  • IRDAની ગાઈડલાઇન્સ અનુસાર હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ પોર્ટેબિલિટીની પ્રક્રિયા સરળતાથી અને સફળતાથી થાય તે જોવાની નવા અને જુના બંને ઇન્શ્યોરન્સની જવાબદારી બને છે

IRDA અનુસાર હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ પોર્ટેબિલિટી માટેના નિયમો, તમારી માટે સરળ ભાષામાં!

પોલિસીના પ્રકાર વિષે

તમે તમારી પોલિસીના સમાન પ્રકારની પોલિસીમાં જ ફેરબદલી કરી શકો છો. એટલે કે ફેરબદલી સમયે તમે પોલિસીના કવરેજ, પ્લાન અથવા પ્રકારમાં કોઈ ફેરફાર ન કરી શકો.

ઈન્શ્યોરન્સ કંપની વિષે

ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સામાન્ય રીતે બે ભાગમાં વિભાજિત છે: લાઈફ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની અને જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની. જ્યારે તમે ફેરબદલી કરો ત્યારે સમાન પ્રકારની કંપનીમાં ફેરબદલી કરો તે જરૂરી છે. અને હા, ડિજીટ એક જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની છે.

ગેપ્સ વિષે

જ્યારે તમે તમારી વર્તમાન હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ પોલિસીની ફેરબદલી કરવા માંગો ત્યારે તે લેપ્સ ન થઈ હોય તે જરૂરી છે. લેપ્સ થયેલ પોલિસી રિજેક્ટ થવાની સંભાવના વધી જાય છે.

તમારી ઈન્શ્યોરન્સ કંપનીને જાણ કરવા વિષે

એક ચોક્કસ રીત સાથે ગૂડબાય કહેવું જરૂરી છે. તેથી સૌથી પહેલા તમારી વર્તમાન ઈન્શ્યોરન્સ કંપનીને એ જાણ કરવી અનિવાર્ય છે કે તમે તમારો હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ કોઈ અન્ય કંપનીમાં ફેરબદલ કરવા ઈચ્છો છો. પોલિસી રિન્યૂ થવાના ઓછામાં ઓછા 45 દિવસ પહેલા લેખિતમાં જાણ કરવી જરૂરી છે.

તમારી વર્તમાન ઈન્શ્યોરન્સ કંપનીના જવાબ વિષે

તમે તમારી વર્તમાન હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ કંપનીને જાણ કરો તેના ત્રણ દિવસમાં તમારી કંપનીએ જવાબ આપવો જરૂરી છે.

ફેરબદલીની ફી વિષે

IRDAની ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે કોઈ પણ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની (તમારી વર્તમાન કે નવી કંપની) તમારા હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ ફેરબદલીની કોઈ પણ ફી વસૂલી શકે નહિ.

પ્રીમિયમમાં ફેરફાર વિષે

કોઈ પણ ઈન્શ્યોરન્સનું પ્રીમિયમ જે તે ઈન્શ્યોરન્સ કંપની દ્વારા તેમની વિવિધ પોલિસીના ફાયદાઓના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. તેથી એ શક્ય છે કે તમે એક સરખા પ્રકારની પોલિસી પસંદ કરો તો પણ તે માટે વર્તમાન અને નવી ઈન્શ્યોરન્સ કંપની વચ્ચે પ્રીમિયમમાં તફાવત હોય તે શક્ય છે.

ગ્રેસ પિરિયડ વિષે

જ્યારે તમારી પોલિસી ફેરબદલીની પ્રક્રિયા હેઠળ હોય ત્યારે જ તમે ગ્રેસ પિરિયડમાં વધારાનો કરાવી શકો છો. એટલે કે તમારી પોલિસીનું પ્રીમિયમ જૂની પોલિસીના સક્રિય દિવસોના આધારે ગણવામાં આવશે.

સમ ઇન્શ્યોર્ડ અને કવરેજની રકમ વિષે

પોલિસીની ફેરબદલી વખતે તમે તમારી સમ ઇન્શ્યોર્ડ અને કવરેજની રકમમાં વધારો કરી શકો છો. અલબત્ત, તેની માન્યતા તમારા નવા ઇન્શ્યોરર દ્વારા આપવામાં આવે છે.

વેઇટિંગ પિરિયડ વિષે

સામાન્ય રીતે હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ પોર્ટેબિલિટીમાં વેઇટિંગ પિરિયડમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી, સિવાય કે તમે કોઈ નવા કવરેજ સાથેનો પ્લાન પસંદ કરો. ઉદાહરણ તરીકે તમારા ચાલુ રોગ માટે વેઇટિંગ પિરિયડ તમારી જૂની પોલિસીમાં સામેલ હોય જ છે તેથી તેમાં કોઈ ફેરફાર ન થાય. પણ, જો તમે ફેરબદલી દરમિયાન માત્ર મેટરનિટી કવર પસંદ કર્યું તો તે માટે નવો વેઇટિંગ પિરિયડ શરુ થાય છે.

તમારે હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ પોલિસીની ફેરબદલી ક્યારે કરાવવી જોઈએ?

હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સની ફેરબદલ કરતાં પહેલા ધ્યાનમાં રાખવાની 3 મહત્વની બાબતો:

હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ ની ફેરબદલ કરાવવાના ફાયદાઓ અને ગેરફાયદાઓ

ફાયદાઓ

ગેરફાયદાઓ

કન્ટીન્યુટી બેનિફિટ – આ હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ પોર્ટ કરાવવાનો સૌથી મોટો ફાયદો છે. સરળતાથી સમજી તો તમારે તમારી જૂની પોલિસીના ફાયદાઓને છોડી દેવા નથી પડતાં, ઉદાહરણ તરીકે સમજી તો ધારોકે તમારી જૂની પોલિસીને 2 વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે અને તમારા હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ પ્રોવાઈડરના નિયમો મુજબ વેઇટિંગ પિરિયડ 3 વર્ષનો છે તો તમારે વધુ માત્ર 1 વર્ષ જ એ સ્પેસિફિક રોગો માટે રાહ જોવી પડે છે જ્યારે નવી પોલિસી લેવાની વાત આવે તો આ સમયગાળો નવેસરથી ગણવામાં આવે છે!

ફેરબદલી માત્ર રિન્યુઅલ સમયે જ થઈ શકે છે – પોલીસીની ફેરબદલી એટલે કે પોર્ટિંગ એ માત્ર રિન્યુઅલ સમય પર જ શક્ય છે. એટલા માટે તમારે તમારી અંતિમ તારીખનાં ઓછામાં ઓછા 2 મહિના અગાઉથી નવી પોલિસી અને નવા પ્લાન ફીચર્સ વિષે રિસર્ચ કરી રાખવું જરૂરી બની જાય છે કારણકે તો જ તમે તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણેના ફાયદાઓ સાથેની પોલિસી આરામથી પસંદ કરી શકશો.

નો ક્લેઇમ બોનસ – સ્વાભાવિક રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ નો ક્લેઇમ બોનસનો લાભ જતો કરવા ન જ માંગતી હોય અને પોલિસીને પોર્ટ કરાવવાના કારણે તમે નો ક્લેઇમ બોનસનો લાભ પણ કેરી ફોરવર્ડ કરી શકો છો.

મર્યાદિત ફેરફારો – તમે તમારા જુના હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ પ્લાનમાંથી નવા વધુ સારા પ્લાનમાં ચોક્કસ જઈ શકો છો પરંતુ એક વાત યાદ રાખવી જરૂરી છે કે તમે મર્યાદિત ફેરફારો જ કરી શકો છો. તમે વધુ પડતાં ફેરફારો અથવા ફીચર્સ ઇચ્છતા હશો તો તમારા પ્રીમિયમ અને શરતોમાં પણ એ મુજબના ફેરફારો થવાની તૈયારી રાખવી પડશે.

વેઇટિંગ પિરિયડ પર ન પડતી અસર – પહેલા જ જણાવ્યા મુજબ તમારા નવા હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ પાસે તમારી નવી પોલિસીની શરૂઆત જ્યારે થાય છે ત્યારે તમે જુના ઈન્શ્યોરન્સ પ્રોવાઇડર સાથે પસાર કરેલો સમય તમારા વેઇટિંગ પિરિયડમાંથી બાદ થઈ જાય છે અને તમારે નવેસરથી વેઇટિંગ પિરિયડ ભરવો પડતો નથી.

એક્સ્ટેંસીવ કવરેજ માટે વધુ પ્રીમિયમ – જો તમે એવું નક્કી કર્યું હોય કે તમારે તમારી જૂની પોલિસી કરતાં વધુ એક્સ્ટેંસીવ કવરેજ જોઈએ છે અને તમે સાવ અલગ જ પ્લાન પસંદ કરો તો તેના કારણે તમારે એ મુજબ વધુ પ્રીમિયમ ચૂકવવું પડી શકે છે.

ભારતમાં હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ પોર્ટેબિલિટી વિષે ઉદ્દભવતા પ્રશ્નો