ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியத்தை குறைப்பது எப்படி

விபத்து, நோய் மற்றும் கோவிட்-19 முதலியவை காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படும் போது ஏற்படக்கூடிய செலவுகள் யாவும் டிஜிட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் அடங்கும்.

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy

health

next

(Incl 18% GST)

(Incl 18% GST)