ஹெல்த் இன்சூரன்ஸிற்கு ஆன்லைனில் வாங்கவும்
டிஜிட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸிற்கு மாறுங்கள்.
Happy Couple Standing Beside Car
{{healthCtrl.residentPincodeError}}
Send OTP OTP Sent {{healthCtrl.mobileNumberError}}
{{healthCtrl.merchantCodeError}}
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
Port my existing Policy
{{healthCtrl.residentPincodeError}}
Send OTP OTP Sent {{healthCtrl.mobileNumberError}}
{{healthCtrl.otpError}}
Didn't receive SMS? Resend OTP
{{healthCtrl.merchantCodeError}}
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
Port my existing Policy

YOU CAN SELECT MORE THAN ONE MEMBER

{{healthCtrl.patentSelectErrorStatus}}

  • -{{familyMember.multipleCount}}+ Max {{healthCtrl.maxChildCount}} kids
    (s)

DONE
Renew your Digit policy instantly right

{{healthCtrl.lastVisitedData.dropOffPolicyHolderData ? 'Complete your purchase': healthCtrl.lastVisitedData.lastVisitedUrl.indexOf('plans-page') !== -1 ? 'Continue Browsing' : 'Continue with your previous choice'}}

keyboard_arrow_right

{{healthCtrl.lastVisitedData.relationData}}

Age of eldest {{healthCtrl.lastVisitedData.selfMaxAge ? 'member:' : 'parent:'}} {{!healthCtrl.lastVisitedData.selfMaxAge && healthCtrl.lastVisitedData.parentMaxAge ? healthCtrl.lastVisitedData.parentMaxAge : healthCtrl.lastVisitedData.selfMaxAge}} yrs

{{healthCtrl.lastVisitedData.dropOffPolicyHolderData.holderName}}

{{healthCtrl.lastVisitedData.dropOffPolicyHolderData.policyNumber}}

{{healthCtrl.lastVisitedData.packageName}}

-

₹{{healthCtrl.lastVisitedData.coverageData[healthCtrl.lastVisitedData.policyType][healthCtrl.lastVisitedData.selectedPackage].totalGrossPremium | rupeeFormatWithComma}} (Incl 18% GST)

டெர்ம் இன்சூரன்ஸ் மற்றும் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்க்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு

ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் மற்றும் டெர்ம் இன்சூரன்ஸ் இடையே உள்ள வேறுபாடு

டெர்ம் இன்சூரன்ஸ்

ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்

இது ஒரு இன்சூர் செய்யப்பட்ட நபர் அவரின் குடும்பத்திற்கு உருவாக்கும் பாதுகாப்பு; இன்சூர் செய்தவர் இல்லாவிட்டால் அது குடும்பத்தை நிதி ரீதியாக பாதுகாக்கிறது.

இது உங்களையும் உங்கள் மெடிக்கல்/ஹெல்த் பாலிசி பிளானில் சேர்க்கப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்களையும் எதிர்பாராத மருத்துவச் செலவில் இருந்து பாதுகாக்கிறது.

இன்சூர் செய்தவர் இல்லாவிட்டால் நாமினிக்கு ஒருமுறை நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகையை வழங்குகிறது.

இது கண்ணுக்குத் தெரியாத கரம் போன்றது, தேவைப்படும் காலங்களில் நிதித் தேவைகளுக்கு உதவுகிறது, தேவைப்படும்போது, அத்தகைய குறிப்பிட்ட கால வரையறை எதுவும் இல்லை.

பிரீமியம் பொதுவாக மிகவும் குறைவாக இருக்கும்.

பிரீமியம் கட்டணம் சற்று அதிகம்.

பிரீமியம் பே-அவுட்கள் பெரும்பாலும் வருடாந்திரவை ஆகும், ஒரு மாதத்திற்கு செலவு பொதுவாக ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு 500 ரூபாய்க்கும் குறைவாக இருக்கும், இறுதித் தொகை உண்மையில் பாக்கெட்டை அதிகம் பாதிக்காது என்பதால் ஆண்டுதோறும் செலுத்துவதே பொதுவான நடைமுறை.

சில இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் காலாண்டு, அரையாண்டு அல்லது வருடாந்திர பிரீமியம் பே-அவுட்டை வழங்கினாலும், பிரீமியம் பே-அவுட்கள் பெரும்பாலும் மாதாந்திரமாகும்.

இது பாலிசி முதிர்வு நன்மைகளுடன் வரவில்லை, இன்சூர் செய்தவரின் மறைவுக்குப் பிறகு துக்கத்தில் இருக்கும் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு இது ஒரு நிதிப் போர்வையாகும். பாலிசியின் காலத்திற்குப் பிறகு இன்சூர் செய்யப்பட்டவர் உயிருடன் இருந்தால் டெர்ம் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி நிறுத்தப்படும்.

இது நோ-கிளைம் மெச்சுரிட்டி போனஸ் அல்லது சில சந்தர்ப்பங்களில் பயன்படுத்தப்படாத தொகையை மாற்றியமைக்கப்படும், இதன் விளைவாக அடுத்த ஆண்டில் குறைந்த பிரீமிய பே-அவுட்கள் கிடைக்கும்.

இது உங்களின் வழக்கமான முதலீட்டு பாலிசி அல்ல, இருப்பினும் இன்சூர் செய்யப்பட்ட நபர் உயிருடன் இருந்தால் மற்றும் டெர்ம் இன்சூரன்ஸ் பிளான் பிரீமியம் ரிட்டர்ன் பிளனாக இருந்தால், அவர் காலம் முழுவதும் செலுத்திய பிரீமியங்களைக் கோருவதற்கான நன்மையைப் பெறுவார்கள். இந்த பிரீமியம் ரீஃபண்ட் வரி இல்லாதது மற்றும் ஒரு வகையில், பிக்கி பேங்காக பாதுகாப்பாக கருதப்படலாம்.

இது உங்களுக்கு மிகவும் தேவைப்படும்போது நிதி ரீதியாக உங்களுக்கு உதவும் ஒரு இன்வெஸ்ட்மென்ட் பாலிசியாகும். சில ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிகளும் மார்க்கெட்-லிங்குட் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பிளானுடன் வருகின்றன.

பாலிசிகளின் வகைகள்

ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் மற்றும் டெர்ம் இன்சூரன்ஸ் பிளான்களின் நன்மைகள்