ஹெல்த் இன்சூரன்ஸிற்கு ஆன்லைனில் வாங்கவும்
டிஜிட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸிற்கு மாறுங்கள்.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் ரீஸ்டோரேஷன் பெனிஃபிட் என்றால் என்ன?

ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் ரீஸ்டோரேஷன் பெனிஃபிட் பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்