ஹெல்த் இன்சூரன்ஸுக்கான வரிச் சலுகை

டிஜிட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் மூலம் ரூ.25,000 வரையிலான வரிச் சலுகைகள்
Happy Couple Standing Beside Car
{{healthCtrl.residentPincodeError}}
Send OTP OTP Sent {{healthCtrl.mobileNumberError}}
{{healthCtrl.merchantCodeError}}
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
Port my existing Policy
{{healthCtrl.residentPincodeError}}
Send OTP OTP Sent {{healthCtrl.mobileNumberError}}
{{healthCtrl.otpError}}
Didn't receive SMS? Resend OTP
{{healthCtrl.merchantCodeError}}
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
Port my existing Policy

YOU CAN SELECT MORE THAN ONE MEMBER

{{healthCtrl.patentSelectErrorStatus}}

  • -{{familyMember.multipleCount}}+ Max {{healthCtrl.maxChildCount}} kids
    (s)

DONE
Renew your Digit policy instantly right

{{healthCtrl.lastVisitedData.dropOffPolicyHolderData ? 'Complete your purchase': healthCtrl.lastVisitedData.lastVisitedUrl.indexOf('plans-page') !== -1 ? 'Continue Browsing' : 'Continue with your previous choice'}}

keyboard_arrow_right

{{healthCtrl.lastVisitedData.relationData}}

Age of eldest {{healthCtrl.lastVisitedData.selfMaxAge ? 'member:' : 'parent:'}} {{!healthCtrl.lastVisitedData.selfMaxAge && healthCtrl.lastVisitedData.parentMaxAge ? healthCtrl.lastVisitedData.parentMaxAge : healthCtrl.lastVisitedData.selfMaxAge}} yrs

{{healthCtrl.lastVisitedData.dropOffPolicyHolderData.holderName}}

{{healthCtrl.lastVisitedData.dropOffPolicyHolderData.policyNumber}}

{{healthCtrl.lastVisitedData.packageName}}

-

₹{{healthCtrl.lastVisitedData.coverageData[healthCtrl.lastVisitedData.policyType][healthCtrl.lastVisitedData.selectedPackage].totalGrossPremium | rupeeFormatWithComma}} (Incl 18% GST)

ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் 80D-யின் கீழ் பெறக்கூடிய வரிச் சலுகைகள் - வருடத்திற்கு 31200 வரை சேமியுங்கள்

சூழல்

80D-யின் கீழான பிடித்தம்

தனக்கு மற்றும் குடும்பத்திற்கு (60 வயதிற்கு கீழ் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்கள்)

₹25,000

தனக்கு மற்றும் குடும்பத்திற்கு + பெற்றோர்களுக்கு (60 வயதிற்கு கீழ் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்கள்)

₹25,000 + ₹25,000) = ₹50,000

தனக்கு மற்றும் குடும்பத்திற்கு (60 வயதிற்கு கீழ் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்கள்) + வயது முதிர்ந்த பெற்றோர்

₹25,000 + ₹50,000 = ₹75,000

தனக்கு மற்றும் குடும்பத்திற்கு (60 வயதிற்கு மேற்பட்ட மூத்த உறுப்பினர்) + வயது முதிர்ந்த பெற்றோர்

₹50,000 + ₹50,000) = ₹1,00,000