ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் இன்சூர் செய்யப்பட்ட தொகை

டிஜிட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் மூலம் ரூ.1 கோடி வரை இன்சூரன்ஸ் தொகையைப் பெறுங்கள்
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் இன்சூர் செய்யப்பட்ட தொகை பற்றி அனைத்தையும் புரிந்து கொள்ளுங்கள்

உங்கள் இன்சூர் செய்யப்பட்ட தொகையை அதிகரிக்க முடியுமா?

உங்கள் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிக்கான சரியான இன்சூரன்ஸ் தொகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உறுதிபடுத்தப்பட்ட தொகை என்றால் என்ன?

இன்சூர் செய்யப்பட்ட தொகைக்கும் உறுதியளிக்கப்பட்ட தொகைக்கும் உள்ள வேறுபாடு

இன்சூர் செய்யப்பட்ட தொகை

உறுதியளிக்கப்பட்ட தொகை

இன்சூர் செய்யப்பட்ட தொகை என்பது நான்-லைஃப் இன்சூரன்ஸிற்கு பயன்படுத்தப்படும் மதிப்பு ஆகும்.

உறுதியளிக்கப்பட்ட தொகை என்பது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் மதிப்பு ஆகும்.

இது அடிப்படையில் இழப்பீடு கோட்பாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது சேதம் / இழப்புக்கு ரீஇம்பர்ஸ்மென்ட் / காம்பென்சேஷனை வழங்குகிறது.

அந்த நிலையான தொகையைத்தான் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் ஏதேனும் அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டால் பாலிசிதாரருக்கு செலுத்துகிறது.

இன்சூர் செய்யப்பட்ட தொகையின்படி பணப்பலன் எதுவும் திருப்பித் தரப்படுவதில்லை.

உறுதியளிக்கப்பட்ட தொகை என்பது பாலிசியின் காலம் முடிந்த பிறகு இன்சூரருக்கு அல்லது அவரது குடும்பத்திற்கு வழங்கப்படும் ஒரு பணப்பலன் ஆகும்.