હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ ઓનલાઈન ખરીદો
ડિજીટ હેલ્થ ઈન્સુરન્સ પર સ્વિચ કરો.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

હેલ્થ ઈન્શ્યુરન્સમાં સર્વાઇવલ પિરિયડ અને વેઇટિંગ પિરિયડ વચ્ચેનો તફાવત

વેઈટિંગ પીરિયડ શું છે?

સર્વાઇવલ પિરિયડ શું છે?

વેઈટિંગ પીરિયડ અને સર્વાઇવલ પિરિયડવચ્ચેનો તફાવત

પેરામીટર/પરિમાણો

સર્વાઇવલ પિરિયડ

વેઇટિંગ પિરિયડ

તે કોને લાગુ પડે છે?

ક્રિટિકલ ઇલનેસ પોલિસીને લાગુ પડે છે

તમામ હેલ્થ ઈન્શ્યુરન્સ પોલિસીઓને લાગુ પડે છે (ક્રિટિકલ ઇલનેસ ઈન્શ્યુરન્સ પ્લાન સહિત)

આ શું છે?

તમે નાણાકીય લાભ મેળવી શકો તે પહેલાં તમને ગંભીર રોગનું નિદાન થયા પછી તમારે સર્વાઇવલની જરૂર છે તે પિરિયડ છે

હેલ્થ ઈન્શ્યુરન્સના અમુક અથવા તમામ લાભ માટે ક્લેમ કરતા પહેલાં જોવી પડતી નિશ્ચિત પિરિયડ એટલે કે વેઇટિંગ પિરિયડ

આ પિરિયડ કેટલો લાંબો હોય છે?

સર્વાઇવલ પિરિયડનો પિરિયડ 14થી 90 દિવસની વચ્ચેનો અંદાજે હોઈ શકે છે

પૂર્વ-અસ્તિત્વમાં અથવા ચોક્કસ શરતો માટે 30 દિવસનો પ્રારંભિક વેઇટિંગ પિરિયડ તેમજ 2-4 વર્ષનો કુલ વેઇટિંગ પિરિયડ હોય છે.

આ પિરિયડ શેના પર નિર્ભર રહેશે?

સર્વાઇવલ પિરિયડએ ક્રિટિકલ ઇલનેસ અને ઇન્શ્યુરન્સદાર પર નિર્ભર રહેશે

વેઇટિંગ પિરિયડ રોગ અને ઇન્શ્યુરન્સદાતા પર નિર્ભર રહેશે

નિષ્કર્ષ કાઢીએ તો ઈન્શ્યુરન્સ કંપનીના અનિચ્છનીય જોખમોથી સુરક્ષિત રાખવા માટે વેઇટિંગ પિરિયડ અને સર્વાઇવલ પિરિયડ રાખવા પડે છે અને બંનેનો સમયગાળા એકસરખા હોતા નથી.

તમામ હેલ્થ ઈન્શ્યુરન્સ પ્લાનમાં વેઇટિંગ પિરિયડ હોય છે, જ્યારે સર્વાઇવલનો પિરિયડ માત્ર ક્રિટિકલ ઇલનેસઓથી પીડાતા લોકોને જ લાગુ પડે છે. વધુમાં વેઇટિંગ પિરિયડ સામાન્ય રીતે સર્વાઇવલ પિરિયડ કરતાં લાંબો હોય છે.

આ બંને શું છે તે જાણવું અગત્યનું છે જેથી કરીને જ્યારે હેલ્થ ઈન્શ્યુરન્સ અથવા ક્રિટિકલ ઇલનેસ પ્લાન ખરીદવાની વાત આવે ત્યારે તમે યોગ્ય પસંદગી કરી શકો. આ રીતે તમે ટૂંકો સર્વાઈકલ પીરિયડ અથવા વેઇટિંગ પિરિયડ ધરાવતી યોજના પસંદ કરી શકો છો જેથી કરીને તમને પોલિસીનું કવરેજ વહેલું મળી જાય.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો