ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್

Digit

No Capping

on Room Rent

Affordable

Premium

24/7

Customer Support

Zero Paperwork. Quick Process.
Your Name
Mobile Number

No Capping

on Room Rent

Affordable

Premium

24/7

Customer Support

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವವರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ನ ಪರಿಚಯ!

ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ (ಡಿಜಿಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ಲಸ್) ಇತರ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಯೋಜನೆಗಳು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್‌ 2 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಮ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ 10 ಲಕ್ಷಗಳು 10 ಲಕ್ಷಗಳು
ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಕ್ಲೈಮ್ 4 ಲಕ್ಷಗಳು 4 ಲಕ್ಷಗಳು
ನೀವು ಪಾವತಿಸುವುದು 2 ಲಕ್ಷಗಳು 2 ಲಕ್ಷಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಇನ್ಶೂರರ್ ಪಾವತಿಸುವುದು 2 ಲಕ್ಷಗಳು 2 ಲಕ್ಷಗಳು
ವರ್ಷದ 2ನೇ ಕ್ಲೈಮ್ 6 ಲಕ್ಷಗಳು 6 ಲಕ್ಷಗಳು
ನೀವು ಪಾವತಿಸುವುದು ಏನನ್ನೂ ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ!😊 2 ಲಕ್ಷ (ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್‌)
ನಿಮ್ಮ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಇನ್ಶೂರರ್ ಪಾವತಿಸುವುದು 6 ಲಕ್ಷಗಳು 4 ಲಕ್ಷಗಳು
ವರ್ಷದ 3ನೇ ಕ್ಲೈಮ್ 1 ಲಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ
ನೀವು ಪಾವತಿಸುವುದು ಏನನ್ನೂ ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ! 😊 1 ಲಕ್ಷ
ನಿಮ್ಮ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಇನ್ಶೂರರ್ ಪಾವತಿಸುವುದು 1 ಲಕ್ಷ ಏನನ್ನೂ ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ☹

ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ?

  • ಡಿಜಿಟ್, ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ : ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕವರ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯು ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ಮೆಡಿಕಲ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

  • ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ : ಕೋವಿಡ್-19 ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ತಂದಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೋವಿಡ್-19 ಅನ್ನು ಸಹ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

  • ನಿಮ್ಮ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್‌ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಿ : ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್‌ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಜವಾದ ಡಿಜಿಟ್ ವಿಶೇಷ! 
  • ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ : ನೀವು 1, 2, 3 ಮತ್ತು 5 ಲಕ್ಷಗಳ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್‌ಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ₹ 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ 20 ಲಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

  • ಕೊಠಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೊಠಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ! ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 

  • ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ : ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ 10500+ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

  • ಸುಲಭವಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು : ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಾಗದರಹಿತ, ಸುಲಭ, ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ! ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಗಳಿಲ್ಲ!

ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ನಿಮ್ಮ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್‌ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಿ- ಡಿಜಿಟ್ ವಿಶೇಷ
4 ವರ್ಷಗಳು / 2 ವರ್ಷಗಳು
ನೋ ರೂಮ್ ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ - ಡಿಜಿಟ್ ವಿಶೇಷ
ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ

ಏನೆಲ್ಲಾ ಕವರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ?

ನಿಮ್ಮ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀವು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಕ್ಲೈಮ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿಸಿದ್ದರೆ ಆಗಷ್ಟೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಖುಷಿಯ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು

ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿಯದ ಹೊರತು, ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ವೈದ್ಯರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್

ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯು, ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಯ ಕವರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರೀ-ನೇಟಲ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಟಲ್ ವೆಚ್ಚಗಳು

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗದ ಹೊರತು, ಪ್ರೀ-ನೇಟಲ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಟಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಯು ಕವರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

  • ರಿಇಂಬರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳು - ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1800-258-4242 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಅಥವಾ healthclaims@godigit.com ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ನಾವು ನಿಮಗೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ಲಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟುಗಳನ್ನು ರಿಇಂಬರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ನೀವು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. 

  • ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳು - ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೆಲ್ಪ್‌ಡೆಸ್ಕ್‌ಗೆ ಇ-ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಆಗಲೇ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

  • ನೀವು ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ಗಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಪುಣೆಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವೈರಾಲಜಿ - ಐಸಿಎಂಆರ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವವರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಕೆ ಬೇಕು?

ಕೇವಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಕೇವಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ನಮ್ಮ ಕೆಲ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಸಮ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ವನ್ನು ಆ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ನಿವೃತ್ತರಾದರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೈಗೆಟುಕುವ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ

ಕೈಗೆಟುಕುವ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೂ ಹೊರೆಯಾಗದೆ, ಸುಲಭವಾಗಿದೆ!

ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನು ಮಣಿಸಿಬಿಡಿ

ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನು ಮಣಿಸಿಬಿಡಿ

ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಆಫರ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕವರೇಜ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನದೊಂದಿಗೆ, ಇದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿರುತ್ತೀರಿ!

ಡಿಜಿಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಲಸ್‌ಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆ

ಡಿಜಿಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಲಸ್‌ಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆ

ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನ. ನೀವು ಈಗಲೇ ಡಿಜಿಟ್‌ನ ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ನೀವದನ್ನು ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬ್ಯಾಕಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ!

ಬ್ಯಾಕಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ!

ನಿಮಗೆ ಇದರ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಜೀವನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2-3 ಲಕ್ಷಗಳ ಕವರೇಜ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕವರೇಜ್‌ನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸದಾ ನಿಮಗಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ!

ಅಧಿಕ ಸಮ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್

ಅಧಿಕ ಸಮ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್

ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು 10 ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷಗಳ ಸಮ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕವರೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ!

ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು!

ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು!

ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ಅದೇ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಸೆಕ್ಷನ್ 80D ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ 25,000 ವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು!

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು