ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ
ಡಿಜಿಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್-ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್-ಲಿಮಿಟ್ಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಸಬ್-ಲಿಮಿಟ್ ಗಳ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುವು?

ಸಬ್-ಲಿಮಿಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ?

ಸಬ್-ಲಿಮಿಟ್ಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ?

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು