ஹெல்த் இன்சூரன்ஸிற்கு ஆன்லைனில் வாங்கவும்
டிஜிட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸிற்கு மாறுங்கள்.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியில் சப்-லிமிட்டை புரிந்து கொள்ளுங்கள்

ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியில் சப்-லிமிட்களின் முக்கியத்துவம்

பல்வேறு வகையான சப்-லிமிட்கள் என்னென்ன?

சப்-லிமிட்கள் உங்கள் கிளைம்களை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன?

சப்-லிமிட்கள் கட்டாயமாக இருந்தால் என்ன செய்வது?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்