हेल्थ इन्शुरन्स ऑनलाईन खरेदी करा
डिजिट हेल्थ इन्शुरन्स वर स्विच करा.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

भारतातील अपंगांसाठी हेल्थ इन्शुरन्स खरेदी करताना विचारात घ्यावयाच्या गोष्टी

हेल्थ इन्शुरन्समध्ये अपंगत्व कसे निर्धारित केले जाते?

अपंग व्यक्तींसाठी हेल्थ इन्शुरन्स खरेदी करताना विचारात घ्यावयाच्या महत्त्वाच्या गोष्टी

अपंग व्यक्तींसाठी हेल्थ इन्शुरन्स कसा शोधावा?

अपंग व्यक्तींसाठी सरकार प्रायोजित हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी

येथे दोन पॉलिसींची तुलना कशी केली जाते:

घटक

निर्माल्य हेल्थ इन्शुरन्स

स्वावलंबन हेल्थ इन्शुरन्स

वयाची अट

वयाची मर्यादा नाही

18-65 वर्षे

पात्रता

नॅशनल ट्रस्टमध्ये नोंदणी करणे आवश्यक आहे

कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु 3 लाखापेक्षा कमी

सम इनशूअर्ड

रु 1 लाखाचे कव्हरेज

रु 2 लाखाचे कव्हरेज

कव्हरेज मर्यादा

ओपीडी खर्च : रु 14,500, चालू उपचार : रु 10,000, पर्यायी औषधे : रु 4,500 , वाहतूक खर्च : रु 1000 रुपये

अपंग व्यक्ती, जोडीदार आणि दोन मुलांचा समावेश

प्रीमियम

रु 250 (कौटुंबिक उत्पन्न रु 15,000 पेक्षा कमी असल्यास), रु 500 (कौटुंबिक उत्पन्न रु 15,000 पेक्षा जास्त असल्यास)

रु 3,100 (इन्शुरन्सहोल्डरकडून फक्त 10% रक्कम वसूल केली जाईल)

आवश्यक दस्तऐवज

वैध अपंगत्व प्रमाणपत्र

अपंगत्वाचा दाखला, प्रस्ताव फॉर्म, प्रीमियम भरल्याची पावती, उत्पन्नाचा दाखला, ओळखपत्र

हेल्थ इन्शुरन्ससाठी आपली पात्रता कशी ठरवावी?