హెల్త్ ఇన్సురంచె ఆన్‌లైన్‌లో కొనుగోలు చేయండి
డిజిట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్‌కి మారండి.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

దివ్యాంగుల కోసం ఇండియాలో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు పరిగణించాల్సిన విషయాలు

హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లో వైకల్యం అనేది ఎలా నిర్ణయించబడుతుంది?

దివ్యాంగుల కోసం హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ను కొనుగోలు చేసేటపుడు పరిగణించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయాలు

దివ్యాంగుల హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కోసం ఎలా చూడాలి?

దివ్యాంగుల కోసం ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు

రెండు పాలసీలు ఎలా ఉంటాయో ఇక్కడ కంపేర్ చేయబడింది:

పారామీటర్స్

నిర్మల్య హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్

స్వావలంబన్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్

వయసు పరిమితి

ఎటువంటి పరిమితులు లేవు

18-65 సంవత్సరాలు

అర్హత

నేషనల్ ట్రస్ట్ లో తప్పకుండా నమోదు చేసుకుని ఉండాలి

ఏడాది కుటుంబ ఆదాయం రూ. 3 లక్షల కంటే తక్కువగా ఉండాలి

ఇన్సూరెన్స్ మొత్తం

రూ. 1 లక్ష కవరేజీ

రూ. 2 లక్షల కవరేజీ

కవరేజీ పరిమితులు

వీటికి ఉన్న పరిమితులు: OPD ఖర్చులు: రూ.14,500, కొనసాగుతున్న చికిత్స ఖర్చులు: రూ.10,000, ప్రత్యామ్నాయ మందులు: రూ.4,500, రవాణా ఖర్చులు: రూ.1,000

దివ్యాంగ వ్యక్తి జీవిత భాగస్వామి మరియు ఇద్దరు పిల్లలను కవర్ చేస్తుంది

ప్రీమియం

రూ. 250 (కుటుంబ ఆదాయం రూ. 15,000 కంటే తక్కువగా ఉంటే), రూ. 500 (కుటుంబ ఆదాయం రూ. 15,000 కంటే ఎక్కువగా ఉంటే)

రూ. 3,100 (ఇన్సూరెన్స్ చేసిన వ్యక్తి నుంచి 10 శాతం మాత్రమే కలెక్ట్ చేయాలి)

అవసరమైన పత్రాలు

సరైన ధృవీకరణ పత్రం

వైకల్య ధృవీకరణ పత్రం, ప్రపోజల్ ఫారమ్, ప్రీమియం చెల్లించిన రశీదు, ఆధాయ ధృవీకరణ పత్రం, గుర్తింపు పత్రం

హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కోసం మీ అర్హతను ఎలా నిర్ణయించాలి?