હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ ઓનલાઈન ખરીદો
ડિજીટ હેલ્થ ઈન્સુરન્સ પર સ્વિચ કરો.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

ક્રિટીકૅલ ઈલ્લનેસ્સ ઇન્શ્યુરન્સ વિશે સમગ્ર સમજણ

ક્રિટીકૅલ ઈલ્લનેસ્સ ઇન્શ્યુરન્સ/કવર શું છે?

ક્રિટીકૅલ ઈલ્લનેસ્સઓની યાદી

નીચે આપેલા કેટલાક રોગો છે જે ક્રિટીકૅલ ઈલ્લનેસ્સઓની યાદી હેઠળ આવે છે. તેનો સારવારનો ખર્ચ સામાન્ય રીતે સ્ટાન્ડર્ડ હેલ્થ ઇન્શ્યુરન્સ પોલિસીની ઇન્શ્યુર્ડ-રકમ કરતાં વધી જાય છે.

મ્યોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન અથવા હાર્ટ એટેક

એરોટા સર્જરી

અંતિમ તબક્કાનું લિવર ફેલ્યોર/યકૃતની નિષ્ફળતા

ઓપન ચેસ્ટ CABG અથવા બાયપાસ સર્જરી

એપેલિક સિન્ડ્રોમ અથવા પર્સિસટન્ટ વેજિટેટીવ સ્ટેટ

બેનિંગ્ન મગજની ગાંઠો (બ્રેઈન ટ્યુમર)‌

અંતિમ તબક્કાના ફેફસાંની નિષ્ફળતા/લંગ ફેલ્યોર

અલ્ઝાઇમર રોગ

મોટર ન્યુરોન રોગ

ચોક્કસ તબક્કાથી બહારના કેન્સર

પોલિયોમેલિટિસ

અંગનો કાયમી લકવો

અંગની ખોટ/નુકશાની

માથામાં ક્રિટિકલ ઇજા

ચોક્કસ તીવ્રતાથી બહારનો કોમા

મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી

કાયમી અપંગતાનું કારણ બનેલ સ્ટ્રોક

મેડ્યુલરી સિસ્ટિક રોગ

એપ્લાસ્ટીક એનિમિયા

મેજર અથવા થર્ડ-ડિગ્રી બર્ન્સ

એન્જીયોપ્લાસ્ટી

ધ્રુજારીની બીમારી

કાર્ડિયોમાયોપેથી અથવા હૃદય સ્નાયુ રોગ

અંધત્વ

ક્રોનિક ફેફસાના રોગ

બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ

મલ્ટીપલ સ્ક્લેરોસિસ સંબંધિત લક્ષણો

હાર્ટ વાલ્વ સર્જરી

કિડની ફેલ્યોર/નિષ્ફળતા

અંગ પ્રત્યારોપણ/ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટ

મગજની સર્જરી/બ્રેઈન સર્જરી

સ્વતંત્ર અસ્તિત્વની નુકશાની/ખોટ

બહેરાશ

વાણી/સ્પીચ ગુમાવવી

જોકે ક્રિટીકૅલ ઈલ્લનેસ્સ ઇન્શ્યુરન્સ પોલિસી હેઠળ આવરી લેવામાં આવતા રોગોની સંખ્યા દરેક ઇન્શ્યુરન્સ કંપની પ્રમાણે બદલાઈ શકે છે. વધારાની માહિતી માટે તમે તમારા ઇન્શ્યુરન્સ પ્રદાતાનો સંપર્ક કરી શકો છો.

કંપની આવી વિશિષ્ટ યોજનાઓ હેઠળ સમર્થિત ક્રિટીકૅલ ઈલ્લનેસ્સઓની સંપૂર્ણ યાદી પ્રદાન કરે જ છે.

ક્રિટીકૅલ ઈલ્લનેસ્સ કવર કેવી રીતે ખરીદવું?

ક્રિટીકૅલ ઈલ્લનેસ્સની પ્લાન શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?

તમારે ક્રિટીકૅલ ઈલ્લનેસ્સ ઇન્શ્યુરન્સ પ્લાન શા માટે લેવો જોઈએ?

ક્રિટીકૅલ ઈલ્લનેસ્સ ઇન્શ્યુરન્સ વિશે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો