ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ
ಡಿಜಿಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

ಆರ್ಗನ್ ಡೋನರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕವರ್ ಆಗಿರುವ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್

ಕಾರ್ನಿಯಾ ಕಸಿಯ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ರೂ.1,00,000 ಆಗುತ್ತದೆ, ಹೃದಯ ಕಸಿಯು ರೂ.10,00,000 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ನ ಕಸಿಯಂತೂ ರೂ.25,00,000ಗಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.