ஹெல்த் இன்சூரன்ஸிற்கு ஆன்லைனில் வாங்கவும்
டிஜிட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸிற்கு மாறுங்கள்.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

ஆர்கன் டோனர் செலவுகள் கவர் செய்யும் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்

கார்னியா டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு சுமார் ரூ.1,00,000, ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு ரூ.10,00,000 மற்றும் கல்லீரல் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு ரூ.25,00,000 வரை செலவாகும்.