ஹெல்த் இன்சூரன்ஸிற்கு ஆன்லைனில் வாங்கவும்
டிஜிட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸிற்கு மாறுங்கள்.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவதற்கு முந்தைய மற்றும் பிந்தைய செலவுகள்

மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவதற்கு முந்தைய செலவுகள் என்றால் என்ன?

மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதற்குப் பிந்தைய செலவுகள் என்னென்ன?

மருத்துவமனையில் அனுமதிப்பதற்கு முந்தைய மற்றும் பிந்தைய செலவுகளை எவ்வாறு கிளைம் செய்வது?

மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுவதற்கு முந்தைய மற்றும் பிந்தைய கவரேஜின் நன்மைகள்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்