થર્ડ પાર્ટી બાઇક ઈન્સ્યોરન્સની કિંમત

થર્ડ પાર્ટી બાઇક ઈન્સ્યોરન્સ માટે આજે જ ક્વોટ મેળવો.
solo Bike riding Image
Enter valid registration number
search
{{bikeCtrl.pincodeErrorMessage}} Please enter valid City name
{{bikeCtrl.invalidAgentCode}}
Agent Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentName}}
State:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentLocation}}
SP Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpName}}
SP Code:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpCode}}

I agree to the  Terms & Conditions

{{(bikeCtrl.isDontKnowRegNum || bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

Continue with {{bikeCtrl.lastVisitedData.lastVisitedUrl.indexOf('DigitPaymentGateway/payments') !== -1 ? 'payment completion': 'previous choice'}}

{{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.makeModel | toTitleCase}} {{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant? (bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant|toTitleCase): (bikeCtrl.lastVisitedData.vehicleCharacteristics.vehicleType | toTitleCase)}}

{{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.licensePlateNumber}}

{{bikeCtrl.selectedPlanDisplay[bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan? bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan: bikeCtrl.lastVisitedData.selectedPlan]}}

-

₹{{((bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan ? bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffGrossPremium:bikeCtrl.lastVisitedData.chosePlan.grossPremium) .replace('INR ','')).split('.')[0] | rupeeFormatWithComma}} (Incl 18% GST)

search
Agent Name:
State:
SP Name:
SP Code:

I agree to the  Terms & Conditions

{{(!twoWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || twoWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

Continue with {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.lastVisitedUrl.indexOf('DigitPaymentGateway/payments') !== -1 ? 'payment completion': 'previous choice'}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.make |toTitleCase}} {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.model | toTitleCase}} {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant? (twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant |toTitleCase):''}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.licensePlateNumber}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.selectedPlan}}

-

₹{{((twoWheelerCtrl.lastVisitedData.quickQuoteResponse.plans[twoWheelerCtrl.lastVisitedData.selectedPlan].resposeBody.grossPremium) .replace('INR ', '')).split('.')[0] | rupeeFormatWithComma}} (Incl 18% GST)

ટૂ-વ્હીલર થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્યોરન્સની કિંમત

થર્ડ પાર્ટી બાઇક વીમાના પ્રીમિયના દરો

થર્ડ-પાર્ટી બાઇક ઇન્શ્યોરન્સ પ્રીમિયમ બાઇકની એન્જિન ક્ષમતાના આધારે વસૂલવામાં આવે છે. ચાલો વર્ષ 2019-20 અને 2022 ના ભાવો પર એક નજર કરીએ

 

એન્જીનની ક્ષમતા

2019-20 માટેનું પ્રીમિયમ રૂ. માં

નવો 2W TP દર (1લી જૂન 2022થી લાગુ)

75 ccથી વધુ નહીં

₹482

₹538

75cc થી વધુ પરંતુ 150cc થી વધુ નહી

₹752

₹714

150cc થી વધુ પરંતુ 350cc થી વધુ નહી

₹1193

₹1366

350 ccથી વધુ

₹2323

₹2804

નવા ટુ-વ્હીલર માટે થર્ડ પાર્ટી પ્રીમિયમ (5-વર્ષ સિંગલ પ્રીમિયમ પોલિસી)

એન્જીનની ક્ષમતા

2019-20 માટેનું પ્રીમિયમ રૂ. માં

નવો 2W TP દર (1લી જૂન 2022થી લાગુ)

75 ccથી વધુ નહીં

₹1,045

₹2,901

75cc થી વધુ પરંતુ 150cc થી વધુ નહી

₹3,285

₹3,851

150cc થી વધુ પરંતુ 350cc થી વધુ નહી

₹5,453

₹7,365

350 ccથી વધુ

₹13,034

₹15,117

નવા ઇલેક્ટ્રિક વાહન (EV) ટુ-વ્હીલર માટે પ્રીમિયમ (1-વર્ષ સિંગલ પ્રીમિયમ પોલિસી)

વાહન કિલોવોટ ક્ષમતા (KW)

2019-20 માટેનું પ્રીમિયમ રૂ. માં

નવો 2W TP દર (1લી જૂન 2022થી લાગુ)

3KW થી વધુ નહીં

₹410

₹457

3KW થી વધુ પરંતુ 7KW થી વધુ નહીં

₹639

₹609

7KW થી વધુ પરંતુ 16KW થી વધુ નહીં

₹1,014

₹1,161

16KW થી વધુ

₹1,975

₹2,383

નવા ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ (EV) ટુ-વ્હીલર માટે પ્રિમીયમ (5 વર્ષની સિંગલ પ્રીમિયમ પોલિસી)

વાહન કિલોવોટ ક્ષમતા (KW)

2019-20 માટેનું પ્રીમિયમ રૂ. માં

નવો 2W TP દર (1લી જૂન 2022થી લાગુ)

3KW થી વધુ નહીં

₹888

₹2,466

3KW થી વધુ પરંતુ 7KW થી વધુ નહીં

₹2,792

₹3,273

7KW થી વધુ પરંતુ 16KW થી વધુ નહીં

₹4,653

₹6,260

16KW થી વધુ

₹11,079

₹12,849

થર્ડ પાર્ટી બાઇક ઈન્સ્યોરન્સમાં શું કવર થશે?

થર્ડ પાર્ટીનું અંગત નુકશાન

થર્ડ પાર્ટીનું અંગત નુકશાન

જો અકસ્માતમાં કોઈ ઇજાગ્રસ્ત થાય છે તો તેની સારવારનો તમામ ખર્ચ થર્ડ પાર્ટી બાઇક ઈન્સ્યોરન્સમાં સમાવિષ્ટ છે. દુર્ભાગ્યવશ જો અકસ્માતમાં કોઈનું મૃત્યુ થાય તો તે માટે પણ વળતરની રકમ ચૂકવવામાં આવે છે.

મિલકતને નુકશાનનું વળતર

મિલકતને નુકશાનનું વળતર

જો કોઈના વાહન, ઘર કે અન્ય મિલકતને નુકશાન થાય તો તેના માલિકને આ માટે વળતર મળી શકે છે જેની મર્યાદા 7,50,000₹ સુધીની છે.

માલિક અથવા ડ્રાઈવરનું અંગત નુકશાન

માલિક અથવા ડ્રાઈવરનું અંગત નુકશાન

જો વાહન ચલાવનાર કે તેના માલિકને દુર્ભાગ્યવશ શારીરિક ઇજા થાય અથવા મૃત્યુ કે કાયમી વિકલંગતાનો ભોગ બને તો તે માટે વળતર ચૂકવવામાં આવે છે.

થર્ડ પાર્ટી બાઇક ઈન્સ્યોરન્સમાં શું શું સામેલ નથી?

જ્યારે તમે થર્ડ પાર્ટી બાઇક ઈન્સ્યોરન્સ ક્લેઇમ કરો ત્યારે તમને કોઈ આઘાત ન લાગે તે માટે આ જાણવું જરૂરી છે. કેટલીક પરિસ્થિતિ વિશે જાણીએ:

 

પોતાનું નુકશાન

થર્ડ પાર્ટી બાઇક ઈન્સ્યોરન્સમાં વ્યક્તિનું પોતાનું નુકશાન કવર થતું નથી. 

 

લાયસન્સ વગર અથવા મદ્યપાન કરીને વાહન ચલાવવું

જો તમે મદ્યપાન કરીને વાહન ચલાવતા હતા અથવા તમે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ધરાવતા નથી તે સાબિત થાય તો કોઈ વળતર મળવાપાત્ર રહેતું નથી. 

 

માન્ય ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ન હોવું

જો તમે હજુ લર્નિંગ લાયસન્સ ધરાવો છો અને તમારી પાસે અધિકૃત લાયસન્સ નથી તો તેનું વળતર ન મળી શકે. 

 

ન ખરીદેલા એડ-ઓન્સ

અમુક પરિસ્થિતિ એડ-ઓન્સમાં કવર થઈ જાય છે. જો તમે આવા કોઈ ટૂ-વ્હીલર એડ-ઓન ધરાવતા નથી તો તમને વળતર ન મળી શકે.  

 

શું કામ થર્ડ પાર્ટી બાઇક ઈન્સ્યોરન્સ મહત્વનું છે?