హెల్త్ ఇన్సురంచె ఆన్‌లైన్‌లో కొనుగోలు చేయండి
డిజిట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్‌కి మారండి.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లో డిడ‌క్టబుల్‌ ఏమిటి - ఒక ఉదాహరణతో అర్థం చేసుకోండి

హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లో డిడక్టబుల్ రకాలు

కంపల్సరీ డిడక్టబుల్

వాలంటరీ డిడక్టబుల్

ఇది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీచే నిర్ణయించబడిన మొత్తం, క్లయిమ్ వచ్చినప్పుడల్లా ఇన్సూరెన్స్ చేయబడిన వ్యక్తి ఈ మొత్తం చెల్లించవలసి ఉంటుంది.

ఇది ఇన్సూరెన్స్ చేసిన వ్యక్తి ఎంచుకున్న మొత్తం, ఇక్కడ ఇన్సూరెన్స్ చేసిన వ్యక్తి క్లయిమ్ వచ్చినప్పుడు తన జేబు నుండి చెల్లించాలనుకుంటున్న మొత్తాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. ఆర్థిక స్థోమత మరియు వైద్య ఖర్చుల ప్రకారం పాలసీదారులపై ఎంపిక చేయబడిన మొత్తం మారుతూ ఉంటుంది.

తప్పనిసరి మినహాయించదగిన మొత్తం ప్రకారం ప్రీమియం తగ్గడం అనేది ఉండదు, ప్రీమియం అలాగే ఉంటుంది.

మీ మినహాయించదగిన మొత్తం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, మీ ప్రీమియం అంత తక్కువగా ఉంటుంది.

ఏదైనా క్లయిమ్ ఉన్నప్పుడు, ఇక్కడ ఇన్సూరెన్స్ చేయబడిన వ్యక్తి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నిర్దేశించిన నిర్బంధ డిడ‌క్టబుల్‌ మొత్తాన్ని మాత్రమే చెల్లిస్తారు.

ఏదైనా క్లయిమ్ ఉన్నప్పుడు, ఇక్కడ ఇన్సూరెన్స్ చేయబడిన వ్యక్తి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నిర్దేశించిన నిర్బంధ డిడ‌క్టబుల్‌ మొత్తాన్ని మాత్రమే చెల్లిస్తారు.