ஹெல்த் இன்சூரன்ஸிற்கு ஆன்லைனில் வாங்கவும்
டிஜிட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸிற்கு மாறுங்கள்.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் டிடக்டிப்ளேஸ் என்றால் என்ன - ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் புரிந்து கொள்ளுங்கள்

ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் டிடெக்டிபள்ஸ் வகைகள்

கம்பல்சரி டிடெக்டிபள்ஸ்

வாலண்டரி டிடெக்டிபள்ஸ்

இது இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகையாகும், இது கிளைம் எழும்போதெல்லாம் இன்சூர் செய்தவர் செலுத்த வேண்டும்.

இது இன்சூரரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொகையாகும், இதில் இன்சூர் செய்தவர் தனது பாக்கெட்டில் இருந்து செலுத்த விரும்பும் தொகையைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொகை பாலிசிதாரர்களுக்கு மாறுபடும், ஏனெனில் இது நிதி மலிவு மற்றும் மருத்துவ செலவுகளுக்கு ஏற்ப செய்யப்படுகிறது.

கம்பல்சரி டிடெக்டிபள்ஸ் (கட்டாய கழிவு) தொகையின்படி பிரீமியத்தை குறைப்பது இல்லை, பிரீமியம் அப்படியே இருக்கும்.

உங்களின் டிடெக்டிபள்ஸ் அமௌன்ட் அதிகமாக இருந்தால், உங்கள் பிரீமியம் குறைவாக இருக்கும்.

ஒரு கிளைம் வழக்கில், இன்சூர் செய்யப்பட்டவர் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டாய டிடெக்டிபள்ஸ் அமௌன்ட்டை மட்டுமே செலுத்துவார்.

ஒரு கிளைம் வழக்கில், இன்சூர் செய்யப்பட்டவர் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டாய டிடெக்டிபள்ஸ் அமௌன்ட்டை மட்டுமே செலுத்துவார்.