హెల్త్ ఇన్సురంచె ఆన్‌లైన్‌లో కొనుగోలు చేయండి
డిజిట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్‌కి మారండి.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

మానసిక హెల్త్ సమస్యలను కవర్ చేసే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి ప్రతిదీ

నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ న్యూరో సైన్సెస్ నిర్వహించిన ఆర్థిక సంవత్సరం 16కి సంబంధించిన నేషనల్ మెంటల్ హెల్త్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం, దాదాపు 15% మంది భారతీయ పెద్దలకు ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మానసిక హెల్త్ సమస్యలకు చికిత్స అవసరం.

మానసిక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి తెలుసుకోవలసిన విషయాలు

మానసిక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కింద ఏది కవర్ చేయబడదు?