ஹெல்த் இன்சூரன்ஸிற்கு ஆன்லைனில் வாங்கவும்
டிஜிட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸிற்கு மாறுங்கள்.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

டெர்மினல் & கிரிட்டிகல் இன்சூரன்ஸ் இடையே உள்ள வேறுபாடு

கிரிட்டிகல் மற்றும் டெர்மினல் இன்சூரன்ஸ் இடையே உள்ள வேறுபாடு

டெர்மினல் இல்னெஸ் இன்சூரன்ஸ்

கிரிட்டிகல் இல்னெஸ் இன்சூரன்ஸ்

இன்சூரன்ஸ் தொகை

டெர்மினல் இன்சூரன்ஸின் கீழ், டெர்மினல் இல்னெஸ் சிகிச்சைக்காக இன்சூரன்ஸ் செய்யப்பட்ட நபருக்கு பணம் தேவைப்பட்டால், இன்சூரன்ஸ் செய்யப்பட்ட தொகையில் 25 சதவீதத்தை நீங்கள் கோரலாம்.

கிரிட்டில் இல்னெஸ் இன்சூரன்ஸின் கீழ், நீங்கள் ஒரு மொத்தத் தொகையையும், உங்களுக்கு மிகவும் தேவைப்படும் நேரத்தில் ஒரு முறை நன்மையையும் பெறலாம்.

கிளைம் கிடைக்கும்

டெர்மினல் இல்னெஸ் இன்சூரன்ஸ் மூலம், பாலிசிதாரர்களின் எதிர்பாராத மரணத்திற்குப் பிறகு அவர்களின் நாமினிக்கு பெரும் நன்மையை வழங்குவதால், அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களைப் பாதுகாக்க முடியும்.

கிரிட்டிகல் இல்னெஸ் இன்சூரன்ஸ் மூலம், நீங்கள் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படாவிட்டாலும் கூட பலனைக் கோரலாம்.

நிதி நன்மைகள்

டெர்மினல் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி, பாலிசிதாரர்கள் டெர்மினல் இல்னெஸால் பாதிக்கப்பட்டு, அவர்களின் ஆயுட்காலம் 12 மாதங்களுக்கும் குறைவாக இருக்கும் போது மட்டுமே அவர்களுக்கு நிதிப் பலனை அளிக்கிறது.

கிரிட்டிகல் இல்னெஸ் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி, பாலிசிதாரர்கள் ஏதேனும் கிரிட்டிகல் இல்னெஸால் பாதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே அவர்களுக்கு நிதிப் பலனை அளிக்கிறது.

நன்மைகள்