ஹெல்த் இன்சூரன்ஸிற்கு ஆன்லைனில் வாங்கவும்
டிஜிட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸிற்கு மாறுங்கள்.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

இ.எம்.ஐ-யில் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வாங்குவது நல்ல யோசனையா?

இ.எம்.ஐ-யில் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வாங்குவதன் நன்மைகள்

இ.எம்.ஐ-யில் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வாங்குவதால் ஏற்படும் தீமைகள் என்ன?

இ.எம்.ஐ-யில் சரியான ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை தேர்ந்தெடுப்பது எப்படி?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்