ஹெல்த் இன்சூரன்ஸிற்கு ஆன்லைனில் வாங்கவும்
டிஜிட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸிற்கு மாறுங்கள்.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கூலிங்-ஆஃப் பீரியட் என்றால் என்ன?

ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் கூலிங்-ஆஃப் பீரியட் ஏன் முக்கியமானது?

ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் இந்த கூலிங்-ஆஃப் பீரியட் எப்படி வேலை செய்கிறது?

ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் குறைந்தபட்ச கூலிங்-ஆஃப் பீரியட் என்றால் என்ன?

இந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கூலிங்-ஆஃப் பீரியடில் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும்?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்