ஹெல்த் இன்சூரன்ஸிற்கு ஆன்லைனில் வாங்கவும்
டிஜிட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸிற்கு மாறுங்கள்.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் டி.பி.ஏ (TPA) இன் பங்கைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்

ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் டி.பி.ஏ (TPA) இன் பங்கு என்ன?

டி.பி.ஏ (TPA) பாலிசிஹோல்டர்களுக்கு எவ்வாறு உதவுகிறார்?